Liceum ogólnokształcące

Zapewnia dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające:

  • zdanie egzaminu maturalnego,
  • kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

Nauka w liceum trwa trzy lata, po której otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły oraz, po zdaniu egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości.

W szkołach tych są klasy o różnych profilach nauczania, np. klasa matematyczno-fizyczna, dziennikarska, biologiczno-chemiczna, itp.

 

Możliwości kontynuacji nauki

Absolwent liceum ogólnokształcącego, który uzyskał świadectwo dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych zawodowych lub magisterskich. Każdy absolwent może kontynuować naukę w szkołach policealnych.

 

Ramowy plan nauczania w liceum ogólnokształcącym

W każdym liceum ogólnokształcącym realizowany jest taki sam materiał z przedmiotów ogólnych. Uczeń liceum musi zrealizować wszystkie przedmioty wskazane w ramowym planie nauczania na poziomie podstawowym oraz dwa do czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Informację o przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym uzyskasz w interesującej Cię szkole.

Obowiązkową liczbę godzin przeznaczoną na realizowanie poszczególnych przedmiotów w trzyletnim okresie nauczania określa ramowy plan nauczania obowiązujący w każdym liceum ogólnokształcącym.