A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze


Typ szkoły: Technikum + Liceum Ogólnokształcące

Adres - ulica: Sudecka 53

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500
Telefon/Fax: 75 75 501 56

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://cku.jgora.pl

Opis placówki:Specyfikacja szkoły:

Szkoła dla dorosłych.Dni otwarte placówki:

14.03.2015

15.03.2015
Misja szkoły:Udział w programach:Zajęcia pozalekcyjne:Oferta dodatkowa:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE-NOWOŚĆ!!!

KURSY BEZPŁATNE,

UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE KOLEJNYCH KWALIFIKACJI, ŁĄCZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE PEŁNEGO ZAWODU, A NAWET KILKU ZAWODÓW.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia. Wśród nich są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Są to kursy bezpłatne, które dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (w przypadku prowadzenia kursu w formie zaocznej – 65% tej minimalnej liczby godzin).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe można  zapisywać się :  osobiście, składając podanie w sekretariacie szkoły przesyłając podanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016(FORMA ZAOCZNA, STACJONARNA, WIECZOROWA)Lp.

Zawód/Kwalifikacje w zawodach/Nazwa kursu zawodowego

1.Technik rachunkowości 431103

 • A.36.Prowadzenie rachunkowości
 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 2.Opiekunka środowiskowa 341204

 • Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych *

 

3.Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

 • Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej *

 

4.Technik archiwista441403

 • A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
 • A.64.Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

 5.Technik usług fryzjerskich514105

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23. Projektowanie fryzur

 

6.Technik administracji 334306

 • A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

 7.Technik ekonomista 331403

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36.Prowadzenie rachunkowości
 • Dodatkowo można uzyskać tytuł :technik rachunkowości po kwalifikacji A.65

 

8.Technik handlowiec522305

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 

 * - wymagane wykształcenie średnie
Osiągnięcia:Praktyczna nauka zawodu:Pomoc socjalna: