A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego


Typ szkoły: Technikum + Liceum Plastyczne

Adres - ulica: Cieplicka 34

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-560
Telefon/Fax: 75 64 562 36

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.zsart.edu.pl

Opis placówki:

Szkoła mieści się na terenie Jeleniej Góry-Cieplic w pobliżu zabytkowego Parku Zdrojowego. Budynki szkoły posadowione są wśród przepięknej roślinności parku szkolnego, w którym na przerwach uczniowie zażywają relaksu.

Zatrudniamy młodą kadrę nauczycielską stwarzającą przyjazny klimat do nauki i rozwoju.

Otaczamy opieką pedagogiczną uczniów, którzy potrzebują pomocy.

Uczniowie mogą korzystać z ogólnodostępnej sieci Wi-Fi na terenie całej szkoły.

W szkole zainstalowany jest system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania w szkole.

Usytuowanie zapewnia dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej.

Uczniom spoza Jeleniej Góry pomagamy uzyskać miejsca w jeleniogórskich bursach.
Specyfikacja szkoły:

Szkoła posiada:

 1. Nowe boisko wielofunkcyjne
 2. Trzy sale gimnastyczne z zapleczem
 3. Nowoczesne pracownie przedmiotowe, artystyczne i zawodowe w tym:
  • pracownie obróbki drewna - maszynowej i renowacji,
  • pracownie reklamy,
  • pracownie fototechniczne – do fotografii analogowej (atelier) i cyfrowej,
  • pracownie informatyczne – grafiki komputerowej, systemów i sieci komputerowych, diagnostyki urządzeń komputerowych, programowania,
  • pracownie artystyczne – szkła, rzeźby, projektowania ubioru.
 4. Pracownie przedmiotowe: języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii.
 5. Bibliotekę.
 6. Sklepik.


Dni otwarte placówki:

13.03.2015

14.03.2015

11.04.2015
Misja szkoły:

„Kształtujemy serca młodych ludzi, uczymy wiary we własne umiejętności, rozwijamy życiowy optymizm, wolę pozytywnego myślenia i działania” – Barbara Bleja-Sosna
Udział w programach:

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje następujące działania:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • pomoc psychologiczno–pedagogiczną,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • kursy zawodowe,
 • projekty zawodoznawcze,
 • zajęcia w wyspecjalizowanych ośrodkach naukowo-badawczych.

„Trzymaj Formę” - Ogólnopolskiego Program Edukacyjny kształtujący prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Projekt „Moja Mała Ojczyzna”, którego celem jest:

 • rozbudzanie zainteresowania własnym regionem;
 • gromadzenie i interpretowanie oraz prezentowanie wiedzy (opis cech krajobrazu, czaru przyrody, historii, możliwości rozwoju); doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i technologii komunikacyjno-informacyjnej oraz urządzeń generacji cyfrowej; ukazanie regionu i poczucie dumy z przynależności do tego miejsca;

Projekt „Nowe Horyzonty” – mający na celu promocję edukacji filmowej.
Zajęcia pozalekcyjne:

Warsztaty polonistyczne, Zrozumienie współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, Ja w demokracji, Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, M jak Matematyka, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Koło przekładu poezji i tekstów anglojęzycznych, Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, Zajęcia wyrównawcze z fizyki, Zajęcia wyrównawcze z chemii, Zajęcia wyrównawcze z historii i wos-u, Zajęcia sportowe, Fotografia w plenerze, Fotografia kreatywna, Fotografia bywa sztuką, Z perspektywy kamery, Administrator sieci komputerowych, Urządzenia techniki komputerowej, Serwis komputerowy, Grafika komputerowa i multimedialna, Reklama, fotografia i historia sztuki dla wszystkich, Edukacja filmowa, Koła zawodowe: „drewno”, „fotografia”, „reklama”, Koła naukowe: filozoficzne, muzyczne i szachowe, Organizacja wolontariatu, Zajęcia biblioteczne i artystyczne, Zajęcia przygotowujące do matury.
Oferta dodatkowa:

Możliwość uzyskania Certyfikatu obsługi elektronarzędzi do obróbki drewna firm: Protool, Proxxon, Festtol, Spax.

Organizujemy Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów "Młody informatyk" mający na celu propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu informatyki. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności korzystając z nowatorskiej platformy do pracy zdalnej oraz praktycznie przy komputerach. Najlepsi uczniowie uzyskają atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt komputerowy, książki, oprogramowanie) oraz dyplomy. Ponadto mają zapewniony start w następnym konkursie i pewność poradzenia sobie w szkołach informatycznych.

Możliwość uzyskania Certyfikatu szkolenia elearningowego Narodowego Banku Polskiego z zakresu przedsiębiorczości i marketingu.

Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych w regionie, Polsce i poza granicami kraju.

Współpracujemy ze szkołami w Holandii i na Ukrainie.
Osiągnięcia:

W konkursach:

 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym SanDisk „Między zdjęciem a filmem”, 2011
 • I miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Bioróżnorodność Karkonoszy”, 2011
 • I miejsce w euroregionalnym konkursie „Rzepiór, Krabat - czy ich znacie?”, 2011
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Rzeźby w Drewnie w Zakopanem 2012
 • I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim konkurs "Śladami Gerharta Hauptmanna", 2012
 • II, III i IV miejsce w Konkursie "Zapobiegajmy pożarom" - etap wojewódzki
 • Nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dla najlepszego absolwenta, 2012
 • I,II I III miejsce w XII edycji konkursu plastycznego z cyklu „Cieplice – miasto moje i moich rodziców” na temat „Gerhard Hauptmann i Karkonosze” w kategorii – liceum
 • I miejsce w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w grupie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP i Komendę Miejską PSP w Jeleniej Górze, 2012
 • Dwa wyróżnienia i dwie nagrody w 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w JCK, 2012
 • I miejsce w filmowym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta. Celem konkursu był film promujący szkołę pod hasłem „Ucz się razem z nami”, 2012

Uzyskiwanie przez uczniów certyfikatu TELC B2 z języka niemieckiego.

Wyniki sportowe:

 • I miejsce w mieście, powiecie i Dolnym Śląsku LA – skok w dal – 2011
 • I miejsce w mieście w badmintonie – 2011
 • II miejsce w rejonie w badmintonie – 2011
 • IV miejsce na Dolnym Śląsku w badmintonie -2011
 • II miejsce w mieście w badmintonie – 2012
 • IV miejsce w rejonie w badmintonie – 2012
 • III miejsce w mieście – piłka ręczna dziewcząt -2012
 • III miejsce w mieście – tenis stołowy - 2012Praktyczna nauka zawodu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, uczniowie trzecich klas technikum mają obowiązek odbycia miesięcznej (4-tygodnie) praktyki zawodowej bezpośrednio u pracodawcy. W tym zakresie szkoła współpracuje z firmami i zakładami, do których uczniowie kierowani są na podstawie zawartych wcześniej umów na odbycie praktyki zawodowej. W okresie tym uczniowie stosują i pogłębiają zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 

Na kierunku „technika technologii drewna” praktyki zawodowe realizowane są w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu.
Pomoc socjalna:

Wyprawka szkolna, stypendium socjalne, stypendium Prezesa Rady Ministrów, Dolnośląskie stypendium dla uczniów zdolnych, pomoc finansowa Rady Rodziców i pozyskiwanie środków na pomoc od sponsorów.Dostępne Kierunki/Zawody:
 • Fototechnik - 343104
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy (od klasy 1), do wyboru 1 przedmiot: geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  "Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę."

  OPIS ZAWODU
  • Praca dobywa się w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze;
  • Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów;
  • Zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć;
  • Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych;
  • Posługuje się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
  • Posługuje się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:
  • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
  • brak widzenia obuocznego;
  • zaburzenia widzenia barw;
  • skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych;
  • choroby układu oddechowego i nerwowego;
  • kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych;
  • zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych.

  ABSOLWENT FOTOTECHNIKA BĘDZIE POTRAFIŁ
  • dobierać techniki zapisu obrazu w zależności od rodzaju informacji,
  • dobierać nośniki zapisu informacji obrazowej w zależności od specyfiki i warunków zapisu obrazu,
  • określać warunki ekspozycji nośników obrazu,
  • określać warunki oświetleniowe, kształtować formę i kompozycję obrazu,
  • określać jakość oraz dokonywać chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
  • określać warunki oświetleniowe, kształtować formę i kompozycję obrazu,
  • wykonywać zdjęcia architektury i krajobrazu, zdjęcia katalogowe, reportażowe, reklamowe, dokumentacyjne i studyjne,
  • posługiwać się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym,
  • przetwarzać informację obrazową z wykorzystaniem technik informatycznych,
  • przestrzegać fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów obróbki materiałów światłoczułych,
  • opracowywać wyniki fizykochemicznej i sensytometrycznej analizy materiałów fotograficznych oraz procesów obróbki chemicznej,
  • wykonywać prace archiwizacyjne oraz podejmować działania reklamowe i marketingowe dotyczące sprzętu i urządzeń fototechnicznych,
  • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych,
  • przestrzegać przepisów i zasad BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska,
  • prowadzić działalność gospodarczą.

  FOTOTECHNIK PRZYGOTOWANY BĘDZIE DO
  • organizowania i wyposażania stanowisk pracy,
  • prowadzenia i nadzorowania procesów technologicznych,
  • dokonywania zapisu, przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej.

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe;
  • Przemysł fotooptyczny i optyczny;
  • Wydawnictwa i drukarnie;
  • Przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny;
  • Telewizja i wytwórnie filmowe;
  • Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka:
   • W laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych;
   • W ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.;
   • W agencjach fotograficznych i reklamowych;

  Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.20.

  Rejestracja i obróbka obrazu

  K2

  A.25.

  Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych


 • Technik Informatyk - 351203
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy (od klasy 1), do wyboru 1 przedmiot: geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  "Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje."

  OPIS ZAWODU
  • Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Do ważnych umiejętności należą również sprawne tworzenie grafiki komputerowej 2D i 3D oraz prezentacji multimedialnych (w tym filmów). Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych, grafik komputerowy.

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
  • brak widzenia obuocznego;
  • zaburzenia widzenia barw;
  • niedosłuch;

  ABSOLWENT TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO BĘDZIE POTRAFIŁ
  • zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem,
  • umiejętnie dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
  • diagnozować i usuwać usterki sprzętowe i programowe,
  • obsługiwać urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, aparaty i kamery cyfrowe),
  • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi rodziny Microsoft Windows i Linux,
  • obsługiwać oprogramowanie biurowe (Microsoft Office i OpenOffice),
  • tworzyć witryny internetowe (HTML, PHP, systemy CMS) i zarządzać nimi,
  • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki komputerowej 2D i 3D,
  • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów,
  • projektować i zarządzać bazami danych,
  • programować w językach programowania (Pascal, C++, Java, PHP, Delphi, C Builder),
  • wykonywać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej,
  • posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim,
  • zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą.

  TECHNIK INFORMATYK PRZYGOTOWANY BĘDZIE DO
  • podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych,
  • przystąpienia do matury - również w zakresie rozszerzonym,
  • przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzonego certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE,
  • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Absolwent może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, grafiki komputerowej, a w szczególności podejmować pracę w firmach:
   • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych);
   • działy obsługi informatycznej każdej firmy;
   • obsługa i administrowanie sieci komputerowych;
   • działy obsługi graficznej wydawnictw;
   • działy obsługi marketingowej firm;
   • projektowanie i administrowanie stron;
   • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych;
   • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  E.12.

  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  K2

  E.13.

  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

  K3

  E.14.

  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


 • Technik Technologii Drewna - 311922
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy (od klasy 1), do wyboru 1 przedmiot: geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  Sylwetka absolwenta:
  "W zawodzie technik technologii drewna pasja i praktyka idą w parze."

   

  Opis zawodu:

  Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

   

  Przeciwwskazania zdrowotne:

  • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
  • brak widzenia obuocznego;
  • zaburzenia widzenia barw;
  • choroby zapalne uszu, niedosłuch;
  • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy;
  • alergie skóry;
  • cukrzyca;
  • zaburzenia zmysłu dotyku i węchu;
  • słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna;

   

  Absolwent technikum technologii drewna będzie potrafił:

  • rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych i innych,
  • stosować przepisy bhp, ppoż, prawa pracy i zasady ochrony środowiska.
  • materiałów stosowanych w procesie wytwórczym,
  • dobierać materiały podstawowe i pomocnicze do produkowanych wyrobów,
  • stosować wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie produkcyjnym,
  • zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zew.,
  • sterować procesem suszenia materiałów drzewnych i kontrolować jego przebieg,
  • nadzorować przygotowanie do pracy, ustawienie i obsługę obrabiarek, maszyn i urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
  • obsługiwać i konserwować obrabiarki i urządzenia w procesie produkcyjnym,
  • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
  • wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki,
  • organizować i kontrolować procesy technologiczne,
  • posługiwać się programami komputerowego wspomagania przygotowania i prowadzenia procesów produkcyjnych,
  • odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne,
  • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
  • sporządzać kosztorysy,
  • kontrolować i oceniać jakość elementów, podzespołów i wyrobów,
  • określać zdolności produkcyjne obrabiarek i urządzeń,
  • ustalać warunki magazynowania, pakowania, transportu materiałów i wyrobów,
  • wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna,

   

  Technik technologii drewna przygotowany będzie do pracy w:

  • działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach:
  • kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu,
  • mistrz działu produkcyjnego,
  • technik kontroli jakości,
  • technik laborant, technolog,
  • technik konstruktor, projektant,
  • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
  • rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami,
  • oraz specjalista do spraw BHP.

   

  Przykładowe miejsca pracy:

  • zakłady przemysłu meblarskiego, zakłady renowacji mebli, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej,
  • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna’
  • działy techniczno-produkcyjne’
  • laboratoria zakładowe i branżowe’
  • instytucje badawcze’
  • laboratoria chemiczne’
  • biura projektowe przemysłu drzewnego.
  • na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca – konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

   

  Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.13.

  Wytwarzanie wyrobów stolarskich

  K2

  A.50.

  Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna


 • Technik Organizacji Reklamy - 333906
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy (od klasy 1), do wyboru 1 przedmiot: geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 3)

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  "Zawód technika organizacji reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą."

  OPIS ZAWODU
  • Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, organizuje działalność promocyjną i wystawienniczą, zarządza budżetem reklamodawcy.

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
  • brak widzenia obuocznego;
  • zaburzenia widzenia barw;
  • niedosłuch;
  • zła sprawność ruchowa;
  • znaczne wady wymowy.

  ABSOLWENT TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY BĘDZIE POTRAFIŁ
  • określać cele działalności reklamowej;
  • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych;
  • stosować metody badań rynku reklamy;
  • dobierać środki i nośniki reklamy, stosować różne techniki reklamy;
  • prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami;
  • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe;
  • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej;
  • opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej;
  • nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni;
  • przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych;
  • organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych;
  • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej;
  • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy;
  • organizować działalność informacyjną
  • organizować promocję sprzedaży towarów i usług reklamowych; współpracować z klientami, przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi;
  • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
  • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
  • kierować zespołem pracowników;
  • prowadzić działalność gospodarczą.

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe,
  • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
  • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
  • działy promocji środków masowego przekazu,
  • agencje scenariuszowe i studia graficzne,
  • studia produkcyjne - specjalista do spraw produkcji,
  • agencje do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations).

  Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  A.26.

  Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  K2

  A.27.

  Organizacja i prowadzenie kampanii


 • Plastyk - 343204
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone: język obcy (od klasy 1), historia sztuki (od klasy 1), do wyboru 1 przedmiot: geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia (od klasy 2)
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  "Zawód plastyka charakteryzuje się wrażliwością na piękno i estetykę..."

  OPIS ZAWODU
  • Osoba, która podejmuje się takiego zawodu, będzie tworzyć różne dzieła – od bardzo pospolitych po wielkie arcydzieła – w zależności od obranej drogi. Artysta plastyk musi przede wszystkim umieć rysować, malować i tworzyć różnorodnymi technikami. Wymaga się od niego także wielu różnych pozytywnych cech osobowości. Najważniejszą z nich jest kreatywność – nie ważne jak ukierunkujesz swoje działania, musisz być osobą potrafiącą stworzyć coś z niczego, czyli z głowy. Ważna jest spontaniczność, a jeżeli pracujesz w grupie twórczej również umiejętność nawiązywania kontaktów i porozumienia z zespołem. Często przydadzą się stalowe nerwy i obowiązkowość, na przykład niezłożenie prac przed deadline’em (deadline – [ang. dead – martwy, line – linia] w żargonie artystycznym ostateczny termin złożenia pracy do wydawcy), może oznaczać nawet utratę stanowiska pracy.

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
  • brak widzenia obuocznego;
  • zaburzenia widzenia barw;
  • choroby oczu;
  • schorzenia narządu ruchu;
  • zaburzenia dotyku;
  • choroby skóry rąk;
  • alergie;
  • zaburzenia równowagi.

  SPECJALIZACJE
  • Szkło artystyczne - projektowanie i realizacja szkła artystycznego, witrażu i biżuterii szklanej w tradycyjnych i nowoczesnych technologiach,
  • Snycerstwo - projektowanie i realizacja artystycznych form rzeźbiarskich i użytkowych w drewnie z użyciem klasycznych i współczesnych technologii,
  • Fotografia artystyczna - wykonywanie fotografii artystycznej i realizacji multimedialnych,

  ABSOLWENT LICEUM PLASTYCZNEGO BĘDZIE
  • twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej;
  • profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej przy realizowaniu projektów;
  • posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m.in. z Internetu);
  • biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych;
  • profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności;
  • umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu;
  • profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki;
  • przestrzegać przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać elementarną wiedzę z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego;
  • posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych;
  • umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki - w tym własnych - pod względem stylu, gatunku, materii itp.;
  • umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych;
  • profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym, w szczególności plastycznym;
  • dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych;
  • dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską;
  • znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej);
  • stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego.

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Plastyk może być zatrudniony w pracowniach sztuk plastycznych, w galeriach sztuki, w pracowniach projektowania form użytkowych, pracowniach wzornictwa przemysłowego, zakładach jubilerskich.
  • Może też pracować jako dekorator wystaw sklepowych w różnych obiektach handlowych, przy urządzaniu wystaw, targów i imprez muzycznych, teatralnych, sportowych itp.
  • Może dostać posadę np. w agencji reklamowej. Istnieje także możliwość rysowania np. komiksów dla wydawnictwa.
  • Może prowadzić własną pracownię artystyczną, pracownię projektowania wnętrz, ubioru lub agencję doradztwa plastycznego.

  W trakcie nauczania uczniowie biorą udział w plenerach oraz wystawach w kraju i za granicą.
 • TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
  • Identyfikator klasy:
  • Przedmioty rozszerzone:
  • Przedmioty uzupełniające:

  Technik Przemysłu Mody jest skierowanym do osób zainteresowanych i wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumiana modą. Jest to zawód, który przygotowuje profesjonalnych pracowników mody.

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent technikum przemysłu mody będzie posiadał następujące umiejętności zawodowe:

  • projektowania wyrobów odzieżowych;
  • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
  • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • organizowania i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
  • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

  Kształcenie będzie odbywało się w systemie dualnym, co oznacza ścisłą współpracę z pracodawcami w zakresie realizacji przedmiotów zawodowych. Umożliwi to uczniom zarówno zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, jak i zwiększy możliwości zatrudnienia.

   

  Kwalifikacje, które zdobędzie uczeń technikum przemysłu mody: 

  A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

  A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

   

  Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie:

  • w pracowniach krawieckich
  • w firmach zajmujących się konstruowaniem i produkcją odzieży
  • w zakładach krawieckich
  • prowadzić własną działalność gospodarczą
  • jako projektant mody – konstruktor odzieży
  • jako organizator pokazów mody
  • jako specjalista promocji mody

   

  Absolwent technikum przemysłu mody może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach artystycznych i technicznych np; wzornictwo i projektowanie odzieży.