A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej


Typ szkoły: Technikum + Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres - ulica: ul. Leśna 5

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-560
Telefon/Fax: 75 75 474 20 - 75 75 474 22

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.zspu.jgora.pl

Opis placówki:

Jest to szkoła ponadgimnazjalna, w której nauka prowadzona jest w klasach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W Technikum można się kształcić w takich kierunkach, jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik leśnik, technik weterynarii, technik pszczelarz, technik hodowca koni oraz technik ogrodnik, technik agrobiznesu. W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w następujących zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, ogrodnik i innych objętych klasyfikacją. W Szkole realizowane są cztery projekty unijne, w ramach których uczniowie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne z wielu przedmiotów oraz uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych.
Specyfikacja szkoły:

Szkoła kształci w kierunkach przyrodniczych i szeroko rozumianych usługowych. Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Jeleniogórskim uczy w takich zawodach, jak: technik weterynarii, technik geodeta, technik leśnik czy technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik pszczelarz. W szkole duży nacisk kładziony jest na fachowe i kompleksowe przygotowanie uczniów do zawodów, w których się kształcą. Służą temu wycieczki zawodoznawcze organizowane w ramach projektów edukacyjnych, praktyki zawodowe odbywane w renomowanych ośrodkach i przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna zatrudniona w Szkole.Dni otwarte placówki:

20.03.2015

19.05.2015
Misja szkoły:

Szkoła przede wszystkim zapewnia uczniom rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego. Ponadto uczniowie zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w zawodzie po zakończeniu nauki. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, kształtuje postawę otwartości, tolerancji i szacunku w względem drugiego człowieka oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym w lokalnym środowisku. W szkole uczniowie otrzymują możliwość rozwijania swoich indywidualnych  zainteresowań podczas dodatkowych zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry. 
Udział w programach:
 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2
 • Projekt Euroregionu Nysa „Przez wspólne gotowanie na lepsze poznanie”
 • Comenius uczenie się przez całe życie „Eat your prejudices”,
 • „Moja Mała Ojczyzna”;
 • Moje finanse – program Fundacji Młodzieżowej PrzedsiębiorczościZajęcia pozalekcyjne:

Kółko matematyczne, Kółko biologiczne, Szkolne Koło Sportowe, Kółko muzyczno-artystyczne, Kółko gastronomiczne, Kółko turystyczne, Koło Przyjaciół Motoryzacji, Koło hodowlane, zajęcia „Weterynaria w praktyce”, Kółko informatyczne, Kółko biblioteczne, Krąg biblijny.
Oferta dodatkowa:

Kursy specjalistyczne potwierdzone certyfikatem, Wakacyjne Obozy Naukowe, zajęcia praktyczne w ośrodkach akademickich (współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym i Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Politechniką Wrocławską)
Osiągnięcia:
 • III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Karkonoszy Kucharzy i Barmanów;
 • I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gastronomicznym w Zittau;
 • IV etap „Maratonu zagadek logicznych i matematycznych”;
 • I i IV miejsce w Olimpiadzie wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie;
 • I miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych w etapie regionalnym
 • IV miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w etapie wojewódzkim
 • I miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie kucharz  w etapie regionalnym
 • III miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie kucharz w etapie wojewódzkim
 • I miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie technik architektury krajobrazu w etapie regionalnym
 • II miejsce w Konkursie na najlepszych uczniów  w zawodzie technik architektury krajobrazu  w etapie wojewódzkim
 • kwalifikacja do II etapu Olimpiady Budowlanej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we WrocławiuPraktyczna nauka zawodu:

W klasach Technikum Szkoła zapewnia miejsca praktyk, w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniowie mają jeden lub dwa dni w tygodniu praktyki u pracodawców. Klasy wielozawodowe realizują przedmioty zawodowe także na doszkalających kursach zawodowych. 
Pomoc socjalna:

Uczniowie otrzymują stypendia socjalne oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dostępne Kierunki/Zawody:

Technikum
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404
  • Identyfikator klasy: 1TŻ
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język niemiecki
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Organizuje, nadzoruje i kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji.
  • Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne zainstalowane w części handlowej i produkcyjnej zakładu.
  • Opracowuje jadłospis oraz zestawy potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.
  • Dokonuje organoleptycznej oceny potraw i napojów i ocenia ich zgodność z przepisami.
  • Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych.
  • Prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i technologiczną.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Pracuje w pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie panuje wysoka temperatura, duża wilgotność i hałas, pracę wykonuje zwykle w pozycji stojącej.
  • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych placówek gastronomicznych, w których panuje duży hałas.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Niska wydajność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, ruchu, krążenia.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Zaburzenia zmysłu smaku, węchu.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Choroby skóry rąk.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Systematyczność, spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, chemiczne, kulinarne.
  • Uzdolnienia organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca we wszystkich zakładach gastronomicznych (restauracjach, hotelach, kawiarniach itp.) i placówkach żywienia zbiorowego (szpitalach, szkołach).
  • Może być zatrudniony w komórkach rozliczeniowych, zaopatrzeniowych, kontrolnych w placówkach gastronomicznych

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Przechowywanie żywności
  • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  • Planowanie i ocena żywienia
  • Organizowanie produkcji gastronomicznej
  • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  T.6

   

  Sporządzanie potraw i napojów

   

   

  K2

   

  T.15

   

  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

   

   


 • Technik architektury krajobrazu - 314202
  • Identyfikator klasy: 1TAK
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.
  • Posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji.
  • Przygotowuje tereny do obsadzeń, miejsca do sadzenia drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki.
  • Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.
  • Reaktywuje tereny zdegradowane.
  • prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  • Produkuje rośliny ozdobne i szkółkarskie dla potrzeb małej architektury ogrodowej.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Pracuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura.
  • Może pracować w pracowniach architektonicznych i pomieszczeniach biurowych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układu oddechowego.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, ruchu, krążenia, moczowego.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Znaczne skrzywienia kręgosłupa.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Wyobraźnia przestrzenna,
  • Wrażliwość estetyczna.
  • Uzdolnienia plastyczne, planimetryczne, organizacyjne.
  • Zainteresowania techniczne, biologiczne, przyrodnicze, ogrodnicze.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca w przedsiębiorstwach zajmujących się nadzorem terenów zielonych.
  • Może być zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
  • Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
  • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik architektury krajobrazu wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.21

   

  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

   

   

  K2

   

  R.22

   Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

   

   
 • Technik geodeta - 311104
  • Identyfikator klasy: 1TG
  • Przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  • Sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  • Wykonywanie  pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
  • Wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
  • Zakładanie i aktualizacja bazy danych katastru nieruchomości;
  • Wprowadzenie  danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Praca  najczęściej odbywa się w terenie: na ulicach, osiedlach, szlakach drogowych i kolejowych.
  • Prace obliczeniowe, projektowe i kartograficzne technik geodeta wykonuje w biurze.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi i świadomości.
  • Zaburzenia równowagi.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążeniowego, żylaki kończyn dolnych, kostno – stawowego.
  • Reumatyzm.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koncentracja uwagi.
  • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
  • Podzielność uwagi, koncentracja.
  • Dokładność, spostrzegawczość, staranność.
  • Odporność na zmęczenie.
  • Zainteresowania techniczne, matematyczne, zdolności manualne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Technik geodeta może pracować w firmach geodezyjnych, jednostkach administracji państwowej, na różnych stanowiskach np. samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, geodeta gminny, geodeta kartograficzny.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
  • Opracowywanie map i profili terenu.
  • Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.
  • Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  • Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
  • Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości
  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik geodeta wyodrębniono 3 kwalifikacje.

  Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

   

  Symbol kwalifikacji z podstawy programowej

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  B.34

  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

   

  K2

   

  B.35

  Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych .

  K3

  B.36

  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

   

   


 • Technik weterynarii - 324002
  • Identyfikator klasy: 1TW
  • Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
  • Wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
  • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
  • Wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  • Wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
  • Prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Praca w pomieszczeniach, zamkniętych oraz na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
  • W budynkach inwentarskich panuje podwyższona temperatura i duża wilgotność powietrza oraz zapach amoniaku z odchodów zwierząt.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Słaba budowa ciała,
  • brak dobrej kondycji i wydolności fizycznej,
  • nieskorygowanie szkłami wady wzroku,
  • brak widzenia obuocznego,
  • zaburzenia widzenia barw,
  • choroby uszu,
  • znaczny niedosłuch,
  • zaburzenia równowagi,
  • omdlenia, zawroty głowy,
  • choroby układów: krążenia, wady serca, kostno - stawowego, mięśniowego, ruchu, oddechowego, nerwowego, moczowego i nerek,
  • alergie,
  • choroby skóry,
  • reumatyzm,
  • zaburzenia zmysłu dotyku,
  • zaburzenia psychiczne.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Systematyczność.
  • Odpowiedzialność.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania biologiczne
  • Zamiłowanie do zwierząt

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
  •  W ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,
  •  W weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
  •  Samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
  • Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik weterynarii wyodrębniono 3 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.9

   

  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

   

   

  K2

   

  R.10

   

  Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

   

  K3

  R.11

  Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej


 • Technik leśnik - 314301
  • Identyfikator klasy: 1TL
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu;
  • Organizowanie prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
  • Prowadzenie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
  • Prowadzenie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
  • Organizowanie prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
  • Prowadzenie i obsługa ciągnika z przyczepą (przyczepami).

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Pracuje na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych, często na wysokościach.
  • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych biurowych przy sporządzaniu raportów.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego, ruchu, oddechowego, krążenia.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja uwagi.
  • Brak lęku przestrzeni.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania przyrodnicze, ekologiczne.
  • Uzdolnienia matematyczne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  •  Jednostki organizacyjne lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu
  • Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu
  • Prowadzenie gospodarki łowieckiej
  • Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją.
  • Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach
  • Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik leśnik  wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.13

   

  Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

   

   

  K2

   

  R.14

   

  Użytkowanie zasobów leśnych

   

   


 • Technik pszczelarz - 314206
  • Identyfikator klasy: 1TP
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Zakładanie oraz prowadzenie pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  • Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • Prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
  • Prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Pracuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych,  gdzie panuje wysoka temperatura.
  • Może pracować w pracowniach pomieszczeniach biurowych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego, ruchu, oddechowego, krążenia.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Zamiłowanie do zwierząt
  • Koncentracja i podzielność uwagi,
  • Mobilność,
  • Dokładność,
  • Zamiłowanie do porządku,
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
  • Umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
  • Spostrzegawczość,
  • Komunikatywność,
  • Zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, informatyka, przyroda,

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
  • urzędach i instytucje służb rolnych.
  • własna działalność gospodarczą – gospodarstwo pasieczne, producent produkcji zwierzęcej (hodowla pszczół i matek pszczelich), instruktor pszczelarstwa, wytwórca produktów pszczelarskich, operator maszyn i urządzeń rolniczych
  • gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Prowadzenie produkcji roślinnej
  • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
  • Prowadzenie gospodarki pasiecznej
  • Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
  • Organizowanie produkcji roślinnej
  • Organizowanie produkcji zwierzęcej
  • Organizowanie produkcji zwierzęcej

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik pszczelarz wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.4

   

  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

   

   

   

  K2

   

  R.17

   

  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

   

   


 • Technik hodowca koni - 314203
  • Identyfikator klasy: 1THK
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Organizowanie i prowadzenia chowu i hodowli koni;
  • Szkolenie oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego;
  • Prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  • Organizowanie rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  •  Praca w budynkach inwentarskich i gospodarskich (stajnie, chlewnie, obory, magazyny, paszarnie),
  • Hale produkcyjne (hale udojowe),
  • W biurze i na wolnym powietrzu.
  • Przemieszczanie się między tymi obiektami, bez względu na zmienne i czasem trudne warunki atmosferyczne.
  • Technik hodowca koni zasadniczo pracuje 8 godzin dziennie. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy musi pracować dłużej, nawet w nocy.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego, ruchu, oddechowego, krążenia.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koncentracja i podzielność uwagi,
  • Umiłowanie zwierząt
  • Mobilność,
  • Dokładność,
  • Zamiłowanie do porządku,
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
  • Umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
  • Spostrzegawczość,
  • Komunikatywność,
  • Zainteresowanie takimi dziedzinami jak: informatyka, przyroda,
  • Uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, odejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, np. stadninach i szkółkach jeździeckich

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
  • Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie
  • Prowadzenie chowu i hodowli koni
  • Żywienie koni
  • Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży
  • Użytkowanie i transport koni
  • Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik hodowca koni wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.19

   

  Organizacja chowu i hodowli koni

   

   

   

  K2

   

  R.20

   

  Szkolenie i użytkowanie koni

   

   

   


 • Technik agrobiznesu - 331402
  • Identyfikator klasy: 1TAG
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie.
  • Ocenia opłacalność uruchamiania produkcji rolno – spożywczej, jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej; potrafi analizować oraz oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjna handlową i finansową firmy; sporządzać podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy.
  • Zajmuje się doborem rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków; potrafi promować produkty i usługi oraz kształtować wizerunek firmy, kierować zespołami współpracowników w ramach dystrybucji towarów i usług jak również zawierać i określać warunki umów handlowych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Pracuje najczęściej na otwartym terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także w pomieszczeniach zamkniętych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku słuchu, układu nerwowego, oddechowego, zmysłu równowagi,
  • Zaburzenia i ograniczenia sprawności ruchowej kończyn,
  • Wady wymowy.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koncentracja i podzielność uwagi,
  • Mobilność,
  • Dokładność,
  • Zamiłowanie do porządku,
  • Wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
  • Umiejętność podejmowania inicjatyw,
  • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
  • Spostrzegawczość,
  • Komunikatywność,
  • Zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, informatyka, przyroda,
  • Uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, odejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Praca w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych, urzędach administracji samorządowej.
  • Może również prowadzić własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne o dowolnej wielkości.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Prowadzenie produkcji roślinnej
  • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
  • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
  • Planowanie przetwórstwa żywności
  • Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik agrobiznesu wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.3

  Prowadzenie produkcji rolniczej

   

  K2

  R.6

   

  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

   

   


 • Technik ogrodnik - 314205
  • Identyfikator klasy: 1TO
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI

  • Planowanie i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
  • Prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  • Planowanie i zakładania terenów zieleni;
  • Projektowanie i wykonywania dekoracji roślinnych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  • Praca na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych, często na wysokościach.
  • Praca w pomieszczeniach zamkniętych biurowych przy sporządzaniu raportów.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, kostno – stawowego, ruchu, oddechowego, krążenia.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja uwagi.
  • Brak lęku przestrzeni.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania przyrodnicze, ekologiczne.
  • Uzdolnienia matematyczne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  • Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach ekologicznych.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Prowadzenie produkcji sadowniczej
  • Prowadzenie produkcji warzywniczej
  • Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
  • Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
  • Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
  • Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych
  • Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono 2 kwalifikacje.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R.5

   

  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

   

   

  K2

   

  R.18

   

  Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

   

     Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Kucharz - 512001

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) przechowywania żywności;

  2) sporządzania potraw i napojów;

  3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Kucharz pracuje w pomieszczeniach produkcyjnych zamkniętych placówek gastronomicznych, gdzie panuje wysoka temperatura, duża wilgotność i hałas; pracę wykonuje zwykle w pozycji stojącej.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Niska wydajność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, ruchu, krążenia.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Zaburzenia zmysłu smaku, węchu.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Choroby skóry rąk.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Systematyczność, spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, chemiczne, kulinarne.
  • Uzdolnienia organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Praca we wszystkich zakładach gastronomicznych (restauracjach, hotelach, kawiarniach itp.)  oraz w placówkach żywienia zbiorowego (szpitalach, szkołach).

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Przechowywanie żywności.
  • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie KUCHARZ wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  T.6.

   

  Sporządzanie potraw i napojów.


 • Piekarz - 751204

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

  2) sporządzania półproduktów piekarskich;

  3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

  4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

  5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Piekarz pracuje w magazynach surowców, halach produkcyjnych, magazynach wyrobów gotowych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Niska wydajność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, ruchu, krążenia.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Zaburzenia zmysłu smaku, węchu.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Choroby skóry rąk.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Systematyczność, spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, chemiczne, kulinarne.
  • Uzdolnienia organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Piekarz znajdzie zatrudnienie w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych i innych zakładach wytwarzające artykuły cukiernicze.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Magazynowanie surowców piekarskich.
  • Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich.
  • Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta.
  • Przygotowanie pieczywa do dystrybucji.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie PIEKARZ wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  T.3.

  Produkcja wyrobów piekarskich.


 • Cukiernik - 751201

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

  2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

  3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

  4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Cukiernik pracuje w magazynach surowców, halach produkcyjnych, magazynach wyrobów gotowych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Niska wydajność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, ruchu, krążenia.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Reumatyzm.
  • Zaburzenia zmysłu smaku, węchu.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Choroby skóry rąk.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Szybkie tempo pracy, refleks.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Systematyczność, spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, chemiczne, kulinarne.
  • Uzdolnienia organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Piekarz znajdzie zatrudnienie w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych i innych zakładach wytwarzające artykuły cukiernicze.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Produkcja wyrobów cukierniczych.
  • Magazynowanie surowców cukierniczych.
  • Wytwarzanie wyrobów cukierniczych.
  • Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie CUKIERNIK wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

  K1

  T.4.

  Produkcja wyrobów cukierniczych.


 • Sprzedawca - 522301

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

  2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Sprzedawca w handlu detalicznym pracuje w pomieszczeniach zamkniętych lub częściowo zamkniętych.  Praca odbywa się w lokalach sklepowych, magazynowych , hurtowniach.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Wady wzroku - poważne.
  • Wady wymowy.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążeniowego, żylaki kończyn dolnych, kostno – stawowego, oddechowego.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Wysoki poziom aktywności.
  • Umiejętność wysławiania się.
  • Wysoka kultura osobista.
  • Komunikatywność.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Praca w komórkach handlowo – marketingowych we wszystkich podmiotach gospodarczych.

  Sprzedawca może też prowadzić własną firmę handlową.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Organizowanie sprzedaży.
  • Sprzedaż towarów.
  • Organizowanie działań reklamowych i marketingowych.
  • Zarządzanie działalnością handlową.
  • Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie SPRZEDAWCA wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  A.18.

  Prowadzenie sprzedaży.


 • Ogrodnik - 611303

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;

  2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

  3) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Ogrodnik pracuje najczęściej na świeżym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, a także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układu oddechowego.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, ruchu, krążenia, moczowego.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Znaczne skrzywienia kręgosłupa.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Wrażliwość estetyczna.
  • Uzdolnienia plastyczne, planimetryczne, organizacyjne.
  • Zainteresowania techniczne, biologiczne, przyrodnicze, ogrodnicze.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Ogrodnik może być zatrudniony na stanowiskach: pracownik gospodarstw ogrodniczych,  pracownik firm świadczących usługi dla ogrodnictwa i terenów zieleni, pracownik centrów ogrodniczych, firm handlowych zajmujących się obrotem materiałem ogrodniczym oraz środkami produkcji dla ogrodnictwa, pracownik firm doradczych i szkoleniowych.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Produkcja i pielęgnacja roślin na wolnym powietrzu i w obiektach zamkniętych: warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych.
  • Przygotowanie gleby lub podłoża pod zasiew lub sadzonki.
  • Prowadzenie zabiegów specjalistycznych.
  • Zbiór, sortowanie i sprzedaż produktów.
  • Porządkowanie terenu.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie OGRODNIK wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  R.5.

  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. • Krawiec - 753105

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonuje samodzielnie w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych, prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym także ze skór i materiałów syntetycznych.
  • Odczytuje rysunek modelowy odzieży.
  • Dobiera materiał odzieżowy oraz dodatki krawieckie oraz rozpoznaje ich właściwości konfekcyjne.
  • Wykonuje formy oraz szablony elementów odzieży i projektuje ich układ na materiale odzieżowym.
  • Wykrawa elementy odzieży z materiałów podstawowych.
  • Wykonuje prace ręczne w końcowej fazie procesu szycia.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Praca odbywa się w pozycji siedzącej i stojącej w pomieszczeniach zamkniętych, wyposażonych w urządzenia wentylacyjne. W szwalniach może panować znaczny hałas i zapylenie, a w prasowalniach duża wilgotność, wysoka temperatura.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończy, zwłaszcza rąk i palców, płaskostopie, żylaki kończyn dolnych), mięśniowego.
  • Alergie.
  • Choroby skóry.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Zaburzenia psychiczne.

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Podzielność uwagi.
  • Zręczność ruchów, refleks.
  • Szybkie tempo pracy.
  • Wytrzymałość na wysiłek.
  • Spostrzegawczość, dokładność.
  • Wrażliwość estetyczna.
  • Inicjatywa doradcza w kontaktach z klientami.
  • Zainteresowania: światem mody, trendami w modzie.
  • Umiejętności organizacyjne.
  • Zdolności manualne, uzdolnienia plastyczne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Praca w przemyśle odzieżowym, w krojowni, szwalni, w zakładach usługowych, w wytwórniach odzieży wierzchniej, roboczej, dodatków do odzieży, bielizny. Krawiec może także prowadzić własną działalność gospodarczą, własny zakład krawiecki.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Wykonywanie wyrobów odzieżowych.
  • Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych.
  • Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych.
  • Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych.
  • Organizowanie procesu rozkroju materiałów odzieżowych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie KRAWIEC wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  A.12.

  Wykonywanie usług krawieckich


 • Operator maszyn leśnych - 834105

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn leśnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych;

  2) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej;

  3) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi;

  4) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Operator maszyn leśnych pracuje najczęściej na świeżym powietrzu, np. w środowisku leśnym, w zmiennych warunkach atmosferycznych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układu oddechowego.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, ruchu, krążenia, moczowego.
  • Wady serca.
  • Reumatyzm.
  • Alergie.
  • Choroby skóry rąk.
  • Znaczne skrzywienia kręgosłupa.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Wyobraźnia przestrzenna.
  • Uzdolnienia manualne, planimetryczne, organizacyjne.
  • Zainteresowania techniczne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Operator maszyn leśnych może być zatrudniony w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych i zakładach usług leśnych, gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni, sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Obsługa, konserwacja i drobne naprawy maszyn i urządzeń leśnych.
  • Udział w pozyskiwaniu drewna i innych produktów leśnych.
  • Prace konserwacyjne (przepusty, mostki, rowy melioracyjne, budowa i naprawa dróg leśnych).
  • Prace przy hodowli i ochronie lasu.
  • Prace związane z przeciwpożarową ochroną i turystycznym zagospodarowaniem lasu.
  • Sortowanie i obróbka drewna.
  • Pielęgnacja upraw leśnych i młodników.
  • Zalesienia gruntów porolnych.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie OPERATOR MASZYN LEŚNYCH wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  R.1.

  Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych


 • Fryzjer - 514101

 • ZADANIA I CZYNNOŚCI

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

  2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

  3) wykonywania strzyżenia włosów;

  4) wykonywania stylizacji fryzur.

   

  ŚRODOWISKO PRACY

  Praca odbywa się w pozycji stojącej, w pomieszczeniach zamkniętych.

   

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Wady kręgosłupa.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończy, zwłaszcza rąk i palców, płaskostopie, żylaki kończyn dolnych), mięśniowego.
  • Alergie.
  • Choroby skóry.
  • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
  • Zaburzenia psychiczne.

   

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Zdolności manualne.
  • Zręczność ruchów, refleks.
  • Spostrzegawczość, dokładność.
  • Wrażliwość estetyczna.
  • Kreatywność.
  • Inicjatywa doradcza w kontaktach z klientami.
  • Zainteresowania: światem mody, trendami w modzie.
  • Umiejętności organizacyjne.

   

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

  Fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich, w ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych, może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

   

  ZADANIA ZAWODOWE

  • Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów.
  • Projektowanie fryzur i zarostu.
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i zarostu.
  • Czesanie i stylizacja fryzur.
  • Wykonywanie strzyżenia.
  • Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania.
  • Farbowanie lub rozjaśnianie włosów, odrostów oraz zarostu.
  • Wykonywanie i pielęgnacja wyrobów perukarskich.
  • Organizowanie salonu fryzjerskiego i stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zawodowych w usługach fryzjerskich.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem salonu fryzjerskiego.
  • Promowanie salonu fryzjerskiego.
  • Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanych usług fryzjerskich.

   

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie FRYZJER wyodrębniono 1 kwalifikację.

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

  K1

  A.19.

  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.