A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych


Typ szkoły: Technikum + Liceum Ogólnokształcące

Adres - ulica: Aleja Jana Pawła II 25

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-506
Telefon/Fax: 75 75 228 81 - 75 75 228 82

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.zsoit.jgora.pl

Opis placówki:
 • Dobra lokalizacja ( blisko przystanki PKS i MPK),
 • 2 sale gimnastyczne ,
 • kompleks boisk typu ‘Orlik”,
 • sezonowe lodowisko typu „Biały Orlik”,
 • sala do ćwiczeń fitness,
 • siłownia ,
 • kort,
 • strzelnica,
 • 3 pracownie komputerowe,
 • laboratorium chemiczne,
 • klaso-pracownie. Specyfikacja szkoły:

Życzliwa atmosfera, wzajemne relacje oparte na szacunku, respektowane i jasne zasady systemu oceniania, aktywne uczestnictwo w życiu miasta i regionu, dobre relacje uczeń- nauczyciel , rodzic- nauczyciel.Dni otwarte placówki:

Dyrekcja, Nauczyciele oraz cała Społeczność Szkolna zaprasza Gimnazjalistów na
Dni Otwarte w Chemiku
27 kwietnia i 30 maja 2016 r w godzinach 12.00 - 17.00
Misja szkoły:

„uczyć mądrze i dobrze”
Udział w programach:

Program wolontariatu „My dla świata”, „Moja mała ojczyzna”, program „zarządzanie wiedzą”, „Młodzi głosują”, Era Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, udział w programach propagujących honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego, przygotowania do udziału w włoskim  projekcie Poli Tecnici e Professionali i Erasmus Plus
Zajęcia pozalekcyjne:

Koła zainteresowań : psychologiczne ,informatyczne, geograficzne, humanistyczne, warsztaty chemiczne, językowe, przyrodnicze; zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, konsultacje dla maturzystów, zajęcia sportowe.
Oferta dodatkowa:

Zajęcia z podstaw dziennikarstwa i public relations  w klasie medialnej, z podstaw pedagogiki i psychologii w klasie psychologicznej;  elementy matematyki wyższej w klasie matematyczno-informatycznej, udział w zajęciach na wyższych uczelniach na terenie Jeleniej Góry i poza, cykliczne warsztaty językowe , przyrodnicze, matematyczne, humanistyczne, Międzyszkolny Konkurs Chemiczny,  dobrze działający Samorząd Uczniowski, możliwość prezentacji swoich talentów  na Szkolnym pokazie talentów, Szkolny punkt doradztwa zawodowego.

Dla rodziców „Akademia dla Rodziców „- zajęcia rozwijające umiejętności skutecznego porozumiewania się z dziećmi, motywowania do nauki i refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń
Osiągnięcia:

W roku szkolnym 2013/2014:

 • Laureat IX edycji Konkursu Matematycznego Koma,
 • 2 i 3 m w Mistrzostwach Jeleniej Góry w SUDOKU,
 • 1 m w Konkursie Bezpieczeństwa organizowanym przez ZWD i SGP Euroregionu Nysa,
 • 1 m w Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej
 • 1 m  zespołowo i  3 m indywidualnie w XXV Przeglądzie  Piosenki Turystycznej i Ekologicznej,
 • 1 i 2 m w Konkursie Ortograficznym szkół ponadgimnazjalnych,
 • 1 m w Międzyszkolnym Sparingu Ekotechników  we Wrocławiu,
 • 1 finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Z polszczyzną za pan brat,
 • Wyróżnienie 3 uczniów w 59 Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej,
 • Wyróżnienie w konkursie na produkt IT,
 • Udział w XIII Ogólnopolskim Turnieju Reportażu im.Wandy Dybalskiej,
 • 1m w finale strefy powiatowej w piłce koszykowej dziewcząt,
 • 1 i 2 m w międzyszkolnych zawodach pływackichPraktyczna nauka zawodu:

Organizacja praktyk u pracodawcy, oraz planuje się organizację praktyk w ramach programów: „Leonardo da Vinci” i transgranicznych.
Pomoc socjalna:

Doraźna z pozyskiwanych środków przez szkolne koło TPDDostępne Kierunki/Zawody:

Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
 • Profil medialny
  • Identyfikator klasy: 1A
  • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, dodatkowo zajęcia z podstaw dziennikarstwa i public relations
  • Przedmioty uzupełniające: przyroda (od klasy 2)


 • Profil matematyczno-informatyczny
  • Identyfikator klasy: 1B
  • Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka, informatyka; dodatkowy przedmiot: obliczenia matematyczne
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)


 • Profil biologiczno-chemiczny
  • Identyfikator klasy: 1C
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, 3 przedmiot do wyboru
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)


 • Profil psychologiczny
  • Identyfikator klasy: 1D
  • Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie, 3 przedmiot do wyboru, dodatkowo zajęcia z podstaw pedagogiki i psychologii
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)


 • Profil artystyczny
  • Identyfikator klasy: 1E
  • Przedmioty rozszerzone: język polski, 3 przedmiot do wyboru, dodatkowo warsztaty twórcze, realizacja programu arteterapii
  • Przedmioty uzupełniające: przyroda (od klasy 2)


 • Profil lingwistyczny
  • Identyfikator klasy: 1F
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski i niemiecki, geografia, dodatkowo elementy kultury i języka hiszpańskiego
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)  Technikum
 • Technik Analityk - 311103
  • Identyfikator klasy: 1TA
  • Przedmioty rozszerzone: chemia/matematyka
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  ZADANIA I CZYNNOŚCI
  • pobiera i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobiera próbki i wykonuje pomiary poza stanowiskiem stałej pracy
  • dobiera właściwe metody analityczne, dostosowane do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju
  • przygotowuje roztwory mianowanych odczynników oraz wykonuje badania analityczne (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej) z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej
  • wykonuje oznaczenia ilościowe metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi
  • obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy
  • konserwuje sprzęt i aparaturę do specjalistycznych pomiarów i analiz, w celu zachowania ich sprawności i niezawodności
  • prowadzi ewidencję oraz dokumentację wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpiecza próbki analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami
  • sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzeni dokumentację materiałową

  ŚRODOWISKO PRACY
  • laboratorium chemiczne

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • skłonność do uczuleń
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • zaburzenia równowagi
  • daltonizm
  • epilepsja

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
  • uzdolnienia techniczne i manualne
  • podzielność uwagi
  • koncentracja
  • cierpliwość
  • systematyczność
  • dokładność

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • praca w laboratoriach chemicznych, kryminalistycznych, naukowo-badawczych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb geoologii, historii i medycyny

  ZADANIA ZAWODOWE
  • przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
  • pobieranie i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
  • wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
  • wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik analityk wyodrębniono dwie  kwalifikacje: K1 ; K2

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  A. 59.

   

  Kwalifikacje po drugiej klasie  - przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

   

   

  K2

   

  A. 60.

   

  Kwalifikacje po I semestrze czwartej klasy - wykonywanie badań analitycznych, po zaliczeniu, których i ukończeniu szkoły otrzymuje się tytuł: technik analityk

   

   


 • Technik Ochrony Środowiska - 325511
  • Identyfikator klasy: 1TS
  • Przedmioty rozszerzone: chemia/matematyka lub biologia
  • Przedmioty uzupełniające:

  ZADANIA I CZYNNOŚCI
  • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu oraz stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby;
  • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie lub glebie;
  • eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków;
  • eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów;
  • analiza dokumentacji, dotyczącej badań zanieczyszczeń środowiska;
  • analiza odpadów produkcyjnych;
  • planowanie i organizowanie pracy własnej na stanowisku pracy technika ochrony środowiska, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu w zakresie działań związanych z ochroną środowiska;
  • współdziałanie z organami kontroli i monitoringu ochrony środowiska;
  • współdziałanie w ramach akcji zwalczania zagrożeń środowiska;
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
  • weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska;
  • kontrolowanie terminów legalizacji i kalibracji aparatury pomiarowej stosowanej w ochronie środowiska.

  ŚRODOWISKO PRACY
  • laboratorium chemiczne

  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • skłonność do uczuleń
  • przewlekłe choroby układu oddechowego
  • zaburzenia równowagi
  • daltonizm
  • epilepsja
  • lęk przestrzeni
  • klaustrofobia

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
  • uzdolnienia techniczne i manualne
  • podzielność uwagi
  • koncentracja
  • cierpliwość
  • systematyczność
  • dokładność

  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • w ośrodkach badań i kontroli środowiska
  • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
  • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
  • w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
  • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
  • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
  • zakładach unieszkodliwiania odpadów
  • ośrodkach badawczo rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska
  • agendach Unii Europejskiej
  • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych
  • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych

  ZADANIA ZAWODOWE
  • badanie stanu środowiska;
  • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
  • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
  • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
  • planowanie i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

  W zawodzie technik ochrony środowiska wyodrębniono dwie kwalifikacje: K1 ; K2

  Numer

  kwalifikacji

  (kolejność)

  w zawodzie

   

  Symbol

  kwalifikacji

  z podstawy

  programowej

   

   

   

  Nazwa kwalifikacji

   

   

  K1

   

  R. 7.

   

  Kwalifikacja po drugiej klasie – ocena stanu środowiska

   

  K2

   

  R. 8.

  Kwalifikacja po I semestrze czwartej klasy – planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, po zaliczeniu których i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje tytuł: technik ochrony środowiska