A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3


Typ szkoły: Technikum

Adres - ulica: ul. Grunwaldzka 64a

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500
Telefon/Fax: 75 75 245 81

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.elektronik.jgora.pl

Opis placówki:

Wykwalifikowana kadra, warunki lokalowe oraz wyposażenie gwarantują wysoki poziom kształcenia zawodowego i ogólnego. Wynika to z wieloletnich konsekwentnych działań zmierzających do unowocześnienia procesu nauczania i programów kształcenia. Posiadamy 8 pracowni komputerowych (2 Macintosh, 6 Microsoft).

Szkoła jest bezpieczna i przyjazna. Dbamy o wychowanie naszych uczniów, realizując plan wychowawczy, przewidujący wszelkie możliwe formy współpracy z rodzicami i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Elektronika, logistyka, informatyka na stałe wkroczyły w nasze życie. Nasi absolwenci mają niepowtarzalną szansę, by należeć do elitarnego grona ludzi budujących przyszłość świata w oparciu o najnowocześniejsze technologie.
Specyfikacja szkoły:

 

Ogólnodostępna. Przygotowuje do wykonywania zawodu i do studiów w szkołach wyższych.Dni otwarte placówki:

18.03.2015

11.04.2015

24.04.2015
Misja szkoły:

Misja zespołu szkół

1.1) We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

1.2) Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

1.3) Kultywujemy tradycję oraz ceremoniał szkolny,
a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

1.4) Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

1.5) Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

1.6) Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich klientów szkoły.

2. Model absolwenta

2.1) Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum
nr 3 w Jeleniej Górze to obywatel Europy XXI wieku, który:

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,

b) jest świadomy życiowej użyteczności, zdobytej wiedzy
i umiejętności przedmiotowych,

c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

2.2) Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum
nr 3 w Jeleniej Górze to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycję swojego regionu i narodu.

2.3) Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum
nr 3 w Jeleniej Górze to człowiek:

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b) twórczo myślący,

c) umiejący skutecznie się porozumiewać,

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić,

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

3. Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

4. Absolwent Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 
Udział w programach:

Szkoła uczestniczy w projektach Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II oraz Szkoła Kluczowych Kompetencji. Obydwa projekty umożliwiają uczniom poszerzenie wiedzy oraz uzupełnienie ewentualnych braków. Projekt umożliwia młodzieży uczestnictwo w letnich obozach naukowych. Szkoła działa w międzyszkolnym projekcie Moja Mała Ojczyzna, który umożliwia uczniom poznanie  historii  i walorów turystycznych Jeleniej Góry i okolic.
Zajęcia pozalekcyjne:

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia wyrównawcze np. Koło strzeleckie, Koło polonistyczne i inne. Szeroka oferta zajęć z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, między innymi: Elektronika
Oferta dodatkowa:

Kursy kwalifikacyjne – uprawnienia energetyczne do 1KV, obsługa programów AUTOCAD COREL DRAW, Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
Osiągnięcia:

Jesteśmy Szkołą Sukcesu!

Według badań Edukacyjnej Wartości Dodanej, przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

Zespół Szkół Elektronicznych jest Szkołą Sukcesu!

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

Zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych powyżej średniej wojewódzkiej.
Praktyczna nauka zawodu:

Uczniowie klas 3 odbywają 4-tygodniowe praktyki u pracodawcy
Pomoc socjalna:
 1. Stypendia socjalne zgodnie z ustawa o pomocy socjalnej
 2. Zasiłek szkolny przyznawany w sytuacji kryzysowej
 3. Stypendium dla uczniów zdolnych
 4. Wyprawki szkolne
 5. Dożywianie dzieci - ROTARY


Dostępne Kierunki/Zawody:
 • Technik Informatyk 351203
  • Identyfikator klasy: 1TI
  • Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  TECHNIK INFORMATYK to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców. Dzięki edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej. Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:
  • Komputerowych (sklep komputerowy),
  • Usługowych (Hosting, monitoring),
  • Naprawczych (Serwis),
  • Produkcyjnych (AMD, INTEL),
  • Każdej firmie na stanowisku
   • Informatyk
   • Administrator sieci
   • Webmaster
   • Programista
   • Projektant aplikacji internetowych
   • Grafik komputerowy


  ZADANIA I CZYNNOŚCI
  • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy komputerowe.
  • Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne.
  • Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
  • Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego.
  • Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
  • Programuje w wybranych językach.
  • Może także prowadzić prace serwisowe w punktach naprawy oraz wykonywać prace operatora sprzętu komputerowego.
  ŚRODOWISKO PRACY
  • Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w których powietrze przesycone jest promieniowaniem jonizującym, przy monitorach komputerów, w pozycji siedzącej.
  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • Wady wzroku nieskorygowane szkłami.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Choroby oczu.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia.
  • Wady serca.
  • Choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk.
  • Schorzenia narządu ruchu.
  • Ograniczenie sprawności rąk.
  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja uwagi.
  • Cierpliwość.
  • Dokładność.
  • Dociekliwość.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, elektroniczne, informatyczne.
  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.
  ZADANIA ZAWODOWE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE • Technik Logistyk 333107
  • Identyfikator klasy: 1TL
  • Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  TECHNIK LOGISTYK to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim; zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (materiałów, informacji, ludzi i magazynów) oraz narzędzi (transportu czy oprogramowania komputerowego) w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

  ZADANIA I CZYNNOŚCI
  • Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego.
  • Organizuje dostawy transportowe różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki, instytucje.
  • Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów).
  • Organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.
  • Monitoruje stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych.
  • Dobiera środki transportu wewnątrzzakładowego.
  • Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi renegocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych.
  • Dobiera środki transportu w zakresie zrealizowanego zadania.
  ŚRODOWISKO PRACY
  • Praca odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz magazynach i halach.
  • Praca może także odbywać się w na wolnym powietrzu (podczas załadunku towaru) w zmiennych warunkach klimatycznych.
  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • Wady wzroku nieskorygowane szkłami.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Choroby oczu.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi.
  • Znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia , kostno - stawowego.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Uzależnienia.
  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Refleks.
  • Szybkie tempo pracy.
  • Spostrzegawczość.
  • Zainteresowania techniczne, ekonomiczne, umiejętności organizacyjne.
  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych.
  • Może pracować także w komunikacji miejskiej, w gospodarce odpadami, w dystrybucji towarów.
  ZADANIA ZAWODOWE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  2. zarządzania zapasami;
  3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
  4. zarządzania gospodarką odpadami;
  5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE • Technik Elektronik 311408
  • Identyfikator klasy: 1TE
  • Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
  • Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (od klasy 2)

  TECHNIK ELEKTRONIK to zawód z dużymi perspektywami i możliwościami zatrudnienia. Elektronika to pasjonująca dziedzina, która ciągle ewoluuje. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką. W dzisiejszym świecie elektronika jest wszechobecna i jej pozycja będzie się umacniać. Uczniowie naszego technikum poznają:
  • prawa rządzące elektrotechniką,
  • budowę i funkcje elementów elektronicznych,
  • działanie układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
  • zasady działania różnych urządzeń elektronicznych takich jak:
   • sprzęt audio i wideo domowego użytku,
   • przemysłowe układy elektroniczne, sterowniki i programatory,
  • budowa i serwis komputerów,
  • budowa sieci teleinformatycznych,
  • przyrządy i techniki pomiarowe stosowane w elektronice.
  Absolwenci technikum elektronicznego mogą podejmować pracę w firmach:
  • Naprawczych (serwis elektroniczny),
  • Komputerowych (sklep komputerowy i serwis),
  • Serwis i bieżąca konserwacja systemów telewizji kablowych i satelitarnych
  • Serwis i bieżąca konserwacja systemów alarmowych i monitoringu
  • W każdej firmie, w której znajdują się urządzenia i systemy elektroniczne
  Absolwent technikum elektronicznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik elektronik" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów). Uczniowie naszego Technikum mają możliwość uzyskania dodatkowo uprawnień energetycznych. Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne. Większość absolwentów naszego technikum elektronicznego kontynuuje naukę w szkołach wyższych podejmując studia głównie na uczelniach technicznych m.in. Politechnika Wrocławska. Nauka trwa cztery lata.

  ZADANIA I CZYNNOŚCI
  • Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne.
  • Czyta i wykonuje schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych.
  • Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacja serwisową urządzeń elektronicznych.
  • Montuje, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne.
  • Diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych.
  • Naprawia uszkodzony sprzęt elektroniczny posługując się aparaturą diagnostyczną.
  • Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych.
  ŚRODOWISKO PRACY
  • Praca technika elektronika odbywa się w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, laboratoriach.
  PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
  • Wady wzroku nie poddające się korekcji szkłami.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Zaburzenia widzenia barw.
  • Zaburzenia równowagi i świadomości.
  • Wzmożona potliwość.
  • Znaczne ograniczenia w sprawności ruchowej kończyn górnych (zwłaszcza dłoni).
  • Przewlekłe choroby skórne zwłaszcza dłoni.
  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
  • Koncentracja uwagi.
  • Koordynacja wzrokowo - ruchowa.
  • Podzielność uwagi, koncentracja.
  • Dokładność, spostrzegawczość.
  • Samokontrola.
  • Komunikatywność.
  • Dobra pamięć.
  • Zainteresowania techniczne i elektroniczne, zdolności matematyczne i językowe, uzdolnienia manualne, umiejętność planowania i organizowania.
  MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
  • Praca w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w pracowniach i biurach konstrukcyjno – technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych.
  • Technik elektronik może tez prowadzić własny zakład naprawczy sprzętu elektronicznego.
  ZADANIA ZAWODOWE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1. instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
  2. użytkowania urządzeń elektronicznych;
  3. naprawy urządzeń elektronicznych.
  WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE