A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze


Typ szkoły: Szkoła podstawowa

Adres - ulica: Kamiennogórska 9

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-570
Telefon/Fax: 75 755 33 42

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://www.sp15.sobieszow.pl

Opis placówki:

Zespół Szkoły podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży w skład, której wchodzą:

1)      6-letnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Bronisława Czecha w Jeleniej Górze,

2)      3-letnie Publiczne Gimnazjum w Jeleniej Górze,

3)      Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Jelenia Góra,

4)      Siedziba Zespołu mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Kamiennogórskiej 9,

5)      Publiczna Szkoła Podstawowa, za zgodą organu prowadzącego, prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich i 5 – letnich oraz klasy sportowe ukierunkowane na sporty zimowe.

6)      Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego, prowadzi  klasy sportowe ukierunkowane na sporty zimowe.

7)      Organizację klas sportowych Szkoły, która prowadzi szkolenie sportowe w dyscyplinach sportów zimowych: narciarstwo biegowe, saneczkarstwo lodowe, biathlon określają odrębne przepisy.

8)      Współpracę z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi.

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu

Jesteśmy  „Szkołą z Klasą” i pracujemy zgodnie z zasadami:

  1. Dobrze uczymy każdego ucznia.
  2. Sprawiedliwie oceniamy.
  3. Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia.
  4. Rozwijamy społecznie.
  5. Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie.
  6. Przygotowujemy do przyszłości.

Posiadamy liczne certyfikat:

 „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoły Sprawnych Dolnoślązaczków”, „Bezpiecznych Wakacji”

Zespół uczy 2 języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego.
Specyfikacja szkoły:

Szkoła oferuje:

- bogata ofertę programową,

- naukę w klasach sportowych o profilu (narciarstwo biegowe, saneczkarstwo,  biathlon),

- naukę w oddziale przedszkolnym,

- wysoki poziom nauczania,

- doświadczona kadrę pedagogiczną,

- dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowania np. kole teatralnym, dziennikarskim, historycznym, matematycznym itp.

Szkoła zapewnia:

- konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla mniej zdolnych oraz dla uczniów uzdolnionych,

- udział w konkursach,

- konsultacje psychologiczne (1 raz w m-cu)

- zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum,

- opieka pedagogów,

- opieka pielęgniarki,

- systematyczne monitowanie wiedzy i umiejętności uczniów przez instytucje zewnętrzne,

Zapewniamy miłą atmosferę i życzliwy stosunek do każdego ucznia jednocześnie stawiamy wysokie wymagania. Staramy się aby szkoła była bezpieczna, bez nałogów i bez przemocy.Dni otwarte placówki:Misja szkoły:

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH I ŚWIATŁY ROZUM”
Udział w programach:

„Ślady Przeszłości”, „Klub Olimpijczyka”, „Klub Europejski”, „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, „Sprawny Dolnoślązaczek”, „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”, „Szkoła Bez Przemocy”, „Moja Mała Ojczyzna – Sobieszów”, „Szkoła z Klasą”, „Bezpieczna Szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka”, „Między Nami Kobietkami”, „Wyprawka Szkolna”, „Stypendium szkolne”, oraz w wielu projektach edukacyjnych o charakterze ekologicznym np. „Las inspiruje – odkrywamy        LBC Kostrzyca” oraz o charakterze profilaktycznym, „Program Nauki Pływania dla uczniów klas III”
Zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia po katem rozwijania uzdolnień, zajęcia dla dzieci mających specyficzne problemy edukacyjne, świetlica szkolna i świetlica środowiskowa, koło turystyczno-ekologiczne, tenis stołowy, koło informatyki, zajęcia teatralne, koło polonistyczno-artystyczne, kółko historyczne, koło liturgiczno – misyjne, treningi sportów zimowych, narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, biathlon, koło szachowe, zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego
Oferta dodatkowa:

- kompleks obiektów sportowych z sala gimnastyczną,

- możliwość uprawiania narciarstwa biegowego, saneczkarstwa i biathlonu,

- pracownia komputerowa

- biblioteka z 10 000 woluminów z czytelnia,

- edukacja językowa od I klasy szkoły podstawowej, j. niemiecki i j. angielski

- terapia pedagogiczna

- zajęcia rewalidacyjne,

- pielęgniarka szkolna,

- stołówka szkolna z domowymi posiłkami,

- świetlica szkolna oraz świetlica środowiskowa po południu

- organizujemy obozy sportowe letnie i zimowe oraz zielone szkoły,

- prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców,

- posiadamy Izbę Tradycji oraz pięknie urządzone klasy,

- wprowadzamy innowacje pedagogiczne,

- dbamy o tradycje szkolne organizując „Tydzień Patrona Szkoły”,

- umożliwiamy zdobycie karty rowerowej,

- wolontariat – „tydzień Wolontariatu” czyli praca na rzecz innych

- cykliczne imprezy takie jak: kiermasz świąteczny, „Szlachetna paczka”, mecze matematyczne, wybór sportowca roku, „Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach na nartorolkach i Hulajnogach”, „Tydzień Patrona Szkoły”

- sala multimedialna z tablica interaktywną

- dostęp do tras narciarskich pod Chojnikiem
Osiągnięcia:

Nasi uczniowie są finalistami IX Regionalnego Konkursu przyrodniczego-Krajoznawczego klas nauczania zintegrowanego, Laureat VIII edycji konkursu matematycznego KOMA regionu dolnośląsko-opolskiego w kategorii szkół podstawowych, finalistami Olimpiady Matematyczno – Lingwistycznej „Wieża Babel”, II miejsce drużynowe w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym Miasta Jelenia Góra, II miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym „Krąg”, III miejsce w Turnieju Gier i Zabaw dla klas I-III o Puchar Naczelnika Oświaty, III miejsce w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR”, Podium w Pucharze Karkonoszy w biegach na nartorolkach, Finalista VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego, „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, sportowe:

V m w Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym, Mistrzostwo Dolnego Śląska dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Młodzieży szkolnej w  narciarstwie biegowym

Mistrzostwo Dolnego Śląska w saneczkarstwie, II m w Mistrzostwach Polski Juniorki E w biegach na nartorolkach.
Pomoc socjalna:

Pomoc w zakresie stypendium socjalnego i wyprawki szkolnej.