A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Szkoła Podstawowa nr 6 im.Włodzimierza Puchalskiego


Typ szkoły: Szkoła podstawowa

Adres - ulica: Cieplicka 74

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-560
Telefon/Fax: Tel.757551430 fax.756480978

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://sp6jg.szkolnastrona.pl

Opis placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jeleniej Górze nosi imię Włodzimierza Puchalskiego.

Położona jest w pięknym miejscu wśród zieleni z dala od ruchliwej ulicy.

Przez 40  lat funkcjonowania "szóstki" ugruntowała się w Jeleniej Górze opinia o wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym naszej szkoły. Nad utrzymaniem i ciągłym podnoszeniem tego poziomu czuwa dyrektor szkoły, p. Maria Guszała oraz 36 nauczycieli. W placówce uczy się obecnie 361 uczniów w 16 oddziałach oraz 23 sześciolatków i pięciolatków w grupie oddziału przedszkolnego.

Pracujemy na jedną zmianę. Od pierwszej klasy nauczamy języka obcego. Posiadamy świetlicę szkolną, wyposażoną w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzęt video. Świetlica zapewnia opiekę do godz. 1630. W szkole funkcjonuje stołówka oraz sklepik. Mamy dwie sale gimnastyczne i dwie pracownie komputerowe. Uczniowie, przychodząc do szkoły, mogą pozostawiać odzież i podręczniki w szafkach. W miesiącach jesienno – zimowych  zmieniają obuwie.

Budynek szkoły jest systematycznie odnawiany - w ostatnim czasie wymieniono pozostałą część okien, podłogi na korytarzach, szatnie wychowania fizycznego, salę gimnastyczną. Przeprowadzono termomodernizację. Dzięki pomocy rodziców wyremontowano i  wyposażono wiele sal lekcyjnych. Przy szkole funkcjonuje zespół nowoczesnych wielofunkcyjnych boisk "Orlik" i ,,Plac zabaw " sfinansowany w ramach  programu  ,,Radosna Szkoła".

Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia uczniów.

Wychodzimy naprzeciw uczniom, którzy potrzebują pomocy. Organizujemy zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języków obcych, zajęć komputerowych, podczas których nasi wychowankowie mogą uzupełnić występujące braki dydaktyczne. Otaczamy opieką również uczniów, którzy potrzebują pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizując specjalistyczne zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W naszej szkole  każdego roku organizowany jest nabór uczniów klas III do  nowo tworzonych klas sportowych o profilu piłka nożna dla chłopców i piłka ręczna dla dziewcząt.

Nasz szkoła uczestniczy w wielu akcjach i happeningach. Posiadamy własny ceremoniał uroczystości szkolnych, sztandar, pieśń szkoły oraz logo szkoły.

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby uczniów i rodziców. Staramy się by było w naszej szkole bezpiecznie, zdrowo i kolorowo.
Specyfikacja szkoły:

OgólnodostępnaDni otwarte placówki:
 • 02.10.2013
 • 06.11.2013
 • 04.12.2013
 • 05.03.2014
 • 02.04.2014
 • 21.05.2014

w godz.17.00 do 18.00
Misja szkoły:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności

i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne

i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego

i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 
Udział w programach:

Szklanka mleka, Owoce w szkole, Sprawny Dolnoślązaczek, Od grosika do złotówki, Stań po zielonej stronie mocy, Moje miasto bez elektryczności, Ratujemy i uczymy ratować, Problem z głowy, Klub Bezpiecznego Puchatka,Las inspiruje
Zajęcia pozalekcyjne:
 1. Szkolne koło sportowe,
 2. Szkolna sekcja szachowa,
 3. Koło matematyczne,
 4. Koło języka niemieckiego,
 5. Kolo języka angielskiego,
 6. Zespół wokalny
 7. Koło taneczne i plastyczno-techniczne [tylko dla klas I - III].
 8. Gimnastyka korekcyjna,
 9. Kolo CaritasOferta dodatkowa:

Opieka świetlicowa dla uczniów kl.0-III, zajęcia w oddziale przedszkolnym.
Osiągnięcia:
 1. XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy-1 miejsce zespołowo w poziomie szkół podstawowych,
 2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur Matematyczny”- laureat 4 miejsce w województwie,
 3. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia-laureaci I,,II i III stopnia,
 4. Konkurs powiatowy Zdolny Ślązaczek-3 laureatów,
 5. Ogólnopolski konkurs j.angielskiego OXFORD-laureaci I i II stopnia,
 6. Olimpiada Wiedzy Historia-Oxford Plus –laureaci I, II, III, IV, V stopnia,
 7. Ogólnopolski konkurs ekologiczny Eko_Planeta2013 –wyróżnienie,Pomoc socjalna:

Dzieci objęte akcją wyprawka szkolna, stypendium socjalne , dożywianie