KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

CO TO JEST?

Od 1 września 2012 r. nastąpiła zmiana w systemie kształcenia osób dorosłych, związana
z nowym podejściem do kształcenia zawodowego. 

Rzeczą nową jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych  w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

Główną zmianą w obszarze kształcenia zawodowego jest wyodrębnienie w poszczególnych zawodach kwalifikacji, czyli zestawów oczekiwanych efektów kształcenia. 

W ramach jednego zawodu wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje. I tak dla przykładu w zawodzie technik informatyk określono trzy kwalifikacje: 

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, np. E.12. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy
i zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Osoba, która posiada wykształcenie wymagane dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie będzie mogła otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w określonym zawodzie, np. tytuł technik informatyk.

 

DLA KOGO?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są adresowane do:

słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

absolwentów wszystkich typów szkół – od szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, szkoły policealne

absolwentów studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy 

bezrobotnych, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,

pracowników, którzy planują karierę zawodową w innym zawodzie,

dorosłych pracujących od wielu lat w określonym zawodzie, pragnących nabycie wiedzy
i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawcę – często niedostępnych
w szkole przed wieloma laty.

 

GDZIE SZUKAĆ?

Pełna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra znajduje się na stronie http://edukacja.jeleniagora.pl/kkz-jg

Kwalifikacje w zawodzie, które są dostępne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 7
ze zmianami). 

Łącznie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacji.

Oferta Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik"

zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

KURSY SĄ BEZPŁATNE 

Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” 

w Jeleniej Górze   

 

proponuje w roku szkolnym 2015/2016 następujące kursy: 

 

Kwalifikacje mechaniczne:

 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - (ślusarz)

 

Kwalifikacje budowlane:

 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

 

Kwalifikacje mechatroniczne:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Kwalifikacje samochodowe:

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Kwalifikacje informatyczne – grafik cyfrowy:

 • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.55. Drukowanie cyfrowe

 

Kwalifikacje spedycyjne:

 • A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
 • A.29. Obsługa klientów i kontrahentów (spedytor)

 

Inne kwalifikacje w zależności od potrzeb słuchaczy i rynku pracy

 • M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” 58-500 Jelenia Góra ul. Obrońców Pokoju 10 tel. 75 75 250-31 lub 75 75 222 56

 

Strona szkoły :  www.zstmechanik.pl

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.