Wspierać mądrze

Najważniejsza jest dyskretna pomoc. Dziecko powinno mieć świadomość samodzielności. Oceńcie Państwo:

 • Czy dziecko posiada umiejętność rozpoznawania swoich zdolności, zainteresowań?
 • Czy ma potrzebę określenia kierunku dalszego kształcenia?
 • Jaki wpływ na wyobrażenie o swojej przyszłości mają koledzy (rówieśnicy)?
 • Z jakich źródeł dziecko czerpie informacje o zawodach?
 • Które zawody uznaje za prestiżowe i dlaczego?
 • Co jest dla dziecka ważne w życiu?

Proponując dziecku rozmowy o jego przyszłości, przekonujcie je, że powinno posiadać plan działania, w którym decyzje o wyborze szkoły, zawodu są jednym z jego elementów. Wspólna rozmowa na temat planowania przyszłości dziecka może stanowić okazję do zorientowania się, jakich informacji dziecko nie posiada, czego jeszcze nie wie o sobie, o zawodach, o rynku pracy. 

Częste rozmowy na temat planów na przyszłość staną się czymś naturalnym, pod warunkiem, że będziecie Państwo z całą powagą traktowali to, co usłyszycie od swojego dziecka. Zarówno Państwa, jak i nasza, doradców zawodowych i nauczycieli rola, powinna polegać na taktownym korygowaniu błędnych wyobrażeń o zawodzie, jeżeli takie dziecko będzie prezentowało. Jest wiele sposobów, aby dostarczyć dziecku rzetelnych informacji, bez podkreślania „nie miałeś racji, Ty nic nie wiesz, Ja mam doświadczenie” itp. Namówcie dziecko do sprawdzenia swojej wiedzy i pomóżcie znaleźć mu wiarygodne źródła informacji. 

Równocześnie, każdy pomysł odnoszący się do planów na przyszłość, z całą powagą wspólnie przeanalizujcie i ostatecznie niech samo zdecyduje, czy jest wart wysiłku i co najważniejsze, jaki ma być jego efekt końcowy. Prosilibyśmy, aby zwracali Państwo uwagę Waszych dzieci na konieczność uczenia się elastyczności. 

W dzisiejszej rzeczywistości zawodu nie wybiera się raz na zawsze. Rynek wymaga od jego uczestnika gotowości do zmiany i uczenia się ciągle nowych rzeczy. Dlatego plany edukacyjne i zawodowe, szczególnie te dalekosiężne, rzadko nie ulegają modyfikacji. Elastyczność – umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku, pozwala złagodzić ewentualne rozczarowania. Ważne jest, aby poprzez trafne decyzje edukacyjne potencjał dziecka rozwijał się i na ten aspekt należałoby zwracać szczególną uwagę. 

Gorąco zachęcamy, aby Państwo aktywnie wspierali swoje dziecko w zaplanowaniu jego przyszłości, aby zechcieli Państwo współdziałać w tym zakresie ze szkołą, doradcami i poradniami. 

Zarówno szkolni doradcy zawodowi jak i pracownicy poradni gotowi są udzielić Państwu i Waszym dzieciom wszelkiej pomocy - wykaz doradców i poradni w Jeleniej Górze.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, który typ szkoły jest najlepszy dla Waszego dziecka, spróbujcie Państwo jeszcze raz zastanowić się, jakie czynniki wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. 

Naszym zdaniem najważniejsze z nich to: zainteresowania, umiejętności, plany związane z przyszłym zawodem oraz dotychczasowe osiągnięcia szkolne.

 1. Jeżeli córka/syn ma szerokie zainteresowania, a zawód, który zamierza wykonywać, wymaga ukończenia szkoły wyższej, natomiast wyniki w nauce ma dobre lub bardzo dobre, liceum ogólnokształcące będzie dobrym rozwiązaniem.
 2. Podobnie, jeśli jeszcze nie potrafi sprecyzować swoich planów zawodowych, a nauka nie sprawia dziecku żadnych trudności, wybór liceum ogólnokształcącego da mu szansę ogólnego rozwoju i czas na sprecyzowanie dalszych planów edukacyjnych.
 3. Gdy córka/syn wykazujesz konkretne zainteresowania zawodowe, wie, w jakim zawodzie chce pracować – może to być technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa (w zależności od poziomu osiąganych wyników w nauce). Dokonując wyboru szkoły i zawodu koniecznie należy wziąć pod uwagę stan zdrowia.
 4. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów na którą składa się:
 • wynik egzaminu gimnazjalnego
 • oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum
 • osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

Korzystając z informatora elektronicznego:

 • możecie sprawdzić ile punktów rekrutacyjnych trzeba było mieć, aby dostać się do określonej klasy w wybranej szkolne. Do niektórych klas przeprowadzane są dodatkowe sprawdziany uzdolnień
 • w zakładce Sylwetki uczniów można zapoznać się z wymaganiami stawianymi absolwentowi gimnazjum, aby ucząc się w określonej szkole osiągał sukcesy i ukończył ją pomyślnie