Jakich błędów unikać?

Niektórzy Rodzice są przekonani, że wiedzą, co dla ich dziecka jest najlepsze i jaką szkołę powinno wybrać. Mamy nadzieję, że Państwa pomoc, nie będzie odbierana przez nie jak próba wywierania presji. Dlatego zachęcamy do przeanalizowania proponowanych kryteriów (pytań) wspólnie z dzieckiem. Sądzimy, że taka analiza pozwoli ustalić Państwu, z czym ma problem i w ten sposób pomaganie stanie się łatwiejsze. Namawiamy Państwa, aby nie nalegać i nie zmuszać swojego dziecka do interesowania się określonym typem szkoły, który Państwu wydaje się atrakcyjniejszy, czy bardziej prestiżowy. Najlepiej, gdy nabierze przekonania, że samodzielnie podjęło decyzję, a wybrana szkoła będzie tą, do której chętnie będzie uczęszczać.

Postarajcie się Państwo nie obciążać siebie i dziecka myśleniem, że decyzja o wyborze szkoły, przesądza o jego przyszłości. Przykłady innych świadczą o tym, że niewłaściwy wybór szkoły, czy zawodu, nie jest czymś nieodwracalnym. Jest wielu ludzi, którzy wybrali kierunek kształcenia nie biorąc pod uwagę swoich zainteresowań i zdolności. Dlatego, często nie podejmują zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem, w ten sposób próbując skorygować wcześniejsze wybory. Wielu spośród nich osiąga satysfakcję zawodową i życiową, dzięki dużemu wysiłkowi ukierunkowanemu na podnoszenie swoich kwalifikacji. Oczywiście są też tacy, którzy wykonując swój zawód, czują się tak jak ktoś, kto chodzi w niewygodnych butach. Nie mają motywacji ani wytrwałości, aby sytuację tę zmienić. Mówimy wtedy o niedopasowaniu zawodowym. Być może, gdyby odpowiednio wcześnie zachęceni zostali do zastanowienia się, nad swoimi motywacjami, zainteresowaniami i zdolnościami, każdy kolejny etap edukacyjny, byłby okresem pełniejszego rozwoju i większej satysfakcji, niż miało to miejsce w ich przypadku.

Państwa dzieci są w lepszej sytuacji. Szkolenia prowadzone przez doradców zawodowych, nauczycieli oraz psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Państwa zaangażowanie w planowanie przyszłości swoich dzieci, powinno wyposażyć je w odpowiednią wiedzę o sobie, o zawodach, o możliwościach kształcenia i o rynku pracy. Wiedza ta, mamy nadzieję, pozwoli im na trafny wybór kolejnych etapów kształcenia.