Dlaczego Zasadnicza Szkoła Zawodowa?

  1. Oceńcie predyspozycje, skłonności zawodowe córki/syna, czym lubi się zajmować, jakie zajęcia manualne nie sprawiają im trudności.
  2. Wybierając zasadniczą szkołę w konkretnym zawodzie istotne jest sprawdzenie, jakie przedmioty są w programie nauczania wybranego zawodu.
  3. Z jakich przedmiotów ma najlepsze oceny i czy są one wynikiem zainteresowań.
  4. Sprawdźcie, gdzie będą odbywały się zajęcia praktyczne, u pracodawcy czy też, w pracowniach i warsztatach szkolnych.
  5. Oceńcie wspólnie szansę zakwalifikowania się w pierwszym naborze do wybranej szkoły. Na stronie informatora elektronicznego możecie sprawdzić z iloma punktami rekrutacyjnymi dostawali się uczniowie w ubiegłych latach do zasadniczej szkoły zawodowej, którą jest dziecko zainteresowane.
  6. Przed dokonaniem wyboru zawodu należy wziąć pod uwagę stan zdrowia i w razie wątpliwości skonsultować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub lekarzem medycyny pracy.
  7. Zapytajcie, co zamierza robić po ukończeniu tego typu szkoły? Czy jego celem jest praca w określonym zawodzie, dalsze kształcenie, a może jedno i drugie?
  8. Jakie informacje posiadacie na temat szkoły, którą dziecko się interesuje? (Przypomnienie - informacje o szkołach i klasach rekrutacyjnych, do których jest bieżący nabór, umieszczone są na stronie informatora i na elektronicznych stronach poszczególnych szkół).
  9. Oceńcie z dzieckiem odległość od miejsca zamieszkania do wybranej szkoły.