Dlaczego Technikum?

  1. Zastanówcie się, co przemawia za tym, żeby wybrać ten typ szkoły.
  2. W jakiej dziedzinie córka/syn ma zdolności i umiejętności - czyli jakie są jej/jego predyspozycje, skłonności zawodowe.
  3. Wspólnie oceńcie osiągane wyniki w nauce.
  4. Sprawdźcie, jakie przedmioty zawodowe są w programie nauczania wybranego zawodu.
  5. Czy wymienione przedmioty zawodowe będą ciekawe, czy nie będą za trudne?
  6. Weźcie pod uwagę, że uczeń technikum jest przygotowywany do egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego.
  7. Oceńcie wspólnie szansę zakwalifikowania się w pierwszym naborze do wybranej szkoły. Na stronie informatora elektronicznego możecie sprawdzić z iloma punktami rekrutacyjnymi dostawali się uczniowie w ubiegłych latach do technikum, którym jest dziecko zainteresowane.
  8. Jakie informacje posiadacie na temat szkoły, którą dziecko się interesuje? (Przypomnienie - informacje o szkołach i klasach rekrutacyjnych, do których jest bieżący nabór, umieszczone są na stronie informatora i na elektronicznych stronach poszczególnych szkół).
  9. Oceńcie z dzieckiem odległość od miejsca zamieszkania do wybranej szkoły
  10. Zasięgnijcie opinii lekarza medycyny pracy czy syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu.