Dlaczego Liceum Ogólnokształcące?

  1. Co przemawia za tym, żeby wybrać liceum ogólnokształcące?
  2. Czy córka/syn nadal zamierza się uczyć?
  3. Którym liceum i jakim profilem klasy jest zainteresowana/y - z jakimi przedmiotami nauczanymi w rozszerzonym zakresie i czym uzasadnia swój wybór?
  4. Jakie ma cechy osobowe, czy lubi się uczyć?
  5. Z jakich przedmiotów ma najlepsze wyniki i czy są to przedmioty odpowiadające zainteresowaniom córki/syna?  
  6. Jaki uzyskała /ł wynik egzaminu gimnazjalnego? (Proszę wziąć pod uwagę wynik egzaminu próbnego, ewentualnie prawdopodobny wynik egzaminu gimnazjalnego).
  7. Wstępnie oceńcie szansę zakwalifikowania się w pierwszym naborze do wybranej szkoły. Na stronie informatora możecie sprawdzić z iloma punktami rekrutacyjnymi dostawali się uczniowie w ubiegłych latach do liceum, którym jest dziecko zainteresowane.
  8. Jakie informacje posiadacie na temat szkoły, którą dziecko się interesuje (Przypomnienie - informacje o szkołach i klasach rekrutacyjnych, do których jest bieżący nabór, umieszczone są na stronie informatora i na elektronicznych stronach poszczególnych szkół).
  9. Oceńcie z dzieckiem odległość od miejsca zamieszkania do wybranej szkoły.