Szanowni Rodzice!

 

Trzecia klasa gimnazjum to czas, w którym Państwa dzieci wybierać będą szkołę ponadgimnazjalną. Zadajecie sobie pytanie, jak pomóc swojemu dziecku w dokonaniu trafnego wyboru? Pozostawienie dziecka bez pomocy, byłoby złym rozwiązaniem. 

Nauczyciele, pedagodzy, a także doradcy zawodowi, podkreślają podczas spotkań z Państwa dziećmi, że wybierając szkołę ponadgimnazjalną, podejmują ważną decyzję, że decyzja ta, powinna być podejmowana świadomie w oparciu o rzetelne informacje.

Dlatego wsparcie najbliższych odgrywa na tym etapie bardzo ważną rolę. Tym bardziej, że Rodzice mają większe szanse, niż ktokolwiek inny, udzielić swoim dzieciom skutecznej w tym zakresie pomocy. Doradcy zawodowi mają nadzieję, że współuczestniczenie Państwa w procesie podejmowania decyzji, będzie oparte na współpracy ze szkołą. Jeżeli wspólnie uda się nam przekazać dzieciom trafne informacje, którymi będą mogły kierować się przy wyborze szkoły, decyzja będzie dla nich łatwiejsza. Warto też podkreślać, że błędny wybór szkoły i związane z tym rozczarowanie, nie jest stanem nieodwracalnym. Zbyt duże poczucie odpowiedzialności u dziecka za dokonany wybór, może wpływać hamująco na proces podejmowania decyzji. Spróbujcie Państwo nie wprowadzać atmosfery napięcia. Państwa lęk przed niezakwalifikowaniem się do wybranej przez dziecko szkoły, będzie dla niego dodatkowym obciążeniem i powodem do frustracji.

Błędnie wybrana szkoła nie jest powodem do dramatyzowania. Warto uświadomić dziecku, że błąd ten można naprawić. Czasami lepiej w takiej sytuacji zachęcać do ukończenia rozpoczętego etapu kształcenia, jednocześnie pomagając odpowiednio przygotować się do kolejnego, który byłby zgodny z zainteresowaniami dziecka. Wskazana mogłaby być również zmiana szkoły np. w trakcie pierwszej klasy lub po jej ukończeniu. Decyzji tej nie należy jednak podejmować zbyt pochopnie. Ważne, żeby nie traktowało tej sytuacji jako porażki, a raczej jako doświadczenie, dzięki któremu dowiedziało się czegoś więcej o sobie i z którego może wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

Jak pomóc dziecku trafnie wybrać szkołę ponadgimnazjalną? 

Na etapie przygotowywania się do rekrutacji niezbędne jest zebranie informacji o wybieranej szkole oraz o warunkach przyjęcia do niej. Dlatego warto namawiać dziecko do uczestniczenia w organizowanych „dniach otwartych” różnych szkół, do rozmawiania z uczniami starszych klas, nauczycielami uczącymi w danej szkole. 

Decydując wspólnie, jaki typ szkoły byłby najlepszy, spróbujcie razem z dzieckiem znaleźć argumenty przemawiające za takim, a nie innym wyborem. Zamieszczone w menu informatora pytania, być może ułatwią Wam wybór odpowiedniej szkoły.