A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3


Typ szkoły: Gimnazjum

Adres - ulica: ul. Grunwaldzka 64a

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-506
Telefon/Fax: 75 75 236 92

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW: http://gimn3jg.edupage.org/

Opis placówki:

Gimnazjum nr 3 funkcjonuje od września 1999 roku, kontynuując tradycje znanej i cenionej w środowisku Szkoły Podstawowej nr 12. W 2009 roku szkole nadano imię Janusza Kusocińskiego. W roku 2011 doszło do połączenia Gimnazjum nr 3 z Zespołem Szkół Elektronicznych. Od początku istnienia szkoły nasi uczniowie wyróżniają się w różnych dziedzinach sportu, biorąc udział w wielu zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasi uczniowie uzyskują również bardzo dobre wyniki nauczania, biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, rozwijają swoje zainteresowania w wielu kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy ucznia, otaczamy go najlepszą opieką pedagogiczną i wychowawczą. Szkoła nasza ciągle się rozwija, odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego, dlatego też mając na uwadze dobro uczniów, od 2004 roku otworzyliśmy oddziały integracyjne. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną służącą swoim doświadczeniem, zapewniającą fachowa opiekę psychologiczno – pedagogiczną, stwarzającą przyjazny klimat do nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów. Wykwalifikowana kadra, warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły gwarantują wysoki poziom kształcenia Wynika to z wieloletnich i konsekwentnych działań zmierzających do unowocześnienia procesu nauczania i programów kształcenia. Istniejący w szkole system monitoringu oraz zaangażowanie nauczycieli zapewnia uczniom bezpieczeństwo.

Dbamy o wychowanie naszych uczniów poprzez realizację planu wychowawczego, aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym, dbając o ceremoniał szkoły i  opierając się na możliwie najszerszej współpracy z rodzicami.
Specyfikacja szkoły:

Szkoła posiada:

 1. Wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej i ręcznej o nawierzchni sztucznej trawy, 200 m tartanową bieżnię lekkoatletyczną, tartanowy rozbieg do skoku w dal i skoku wzwyż.
 2. Wielofunkcyjne boisko do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni syntetycznej.
 3. 2 sale gimnastyczne.
 4. Siłownię.
 5. Pracownie przedmiotowe.
 6. Sale komputerowe.
 7. Bibliotekę z czytelnią
 8. Sklepik szkolny


Dni otwarte placówki:

24.02.2015 – dla uczniów VI klas

25.02.2015 – dla rodziców uczniów VI klas
Misja szkoły:

Motto szkoły:

„Należy kształcić duszę cnotami, umysł słowami, a ciało sportem” – Janusz Kusociński, patron szkoły

Misją szkoły jest stworzenie uczniom maksymalnie sprzyjających warunków do rozwijania ich potencjału w różnych obszarach aktywności (poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej), umożliwienie odkrywania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz  rozbudzanie świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych i przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych. Szkoła wychowuje młodego człowieka, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, człowieka umiejącego pracować indywidualnie i w grupie, twórczo myślącego, umiejącego stale się uczyć i doskonalić oraz planować swoją pracę i ją organizować.
Udział w programach:

Szkoła bierze udział w programach i projektach:

 1. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” – program promujący edukację filmową,
 2. „Moja Mała Ojczyzna” – program edukacji regionalnej.
 3. Współpraca i wymiana międzynarodowa Jelenia Góra – Aachen,
 4. „Od dziewczynki do kobiety” – program edukacyjny firmy Johnson § Johnson,
 5. Akcja charytatywna „Adopcja na odległość”.
 6. „Ratujmy dzieciom wzrok” - program profilaktyki i korekcji wzroku,
 7. „Niepełnosprawni  - pełnosprawni” – program uczący tolerancji,
 8. „Wyloguj się do życia” – program poświęcony uzależnieniom od komputera i Internetu,
 9. „Trzymaj formę” – program dotyczący kształtowania nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży,
 10. „Dolnośląski Festiwal Nauki” – program promujący naukę i wiedzę,
 11. „Unplugged” – program przeciwdziałania uzależnieniom,
 12. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” – program dotyczący zdrowego odżywiania.Zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, biologiczno – ekologiczne, sportowe, dziennikarskie, plastyczne, szkolne koło Caritas.
Oferta dodatkowa:

Klasy: sportowa, informatyczna, integracyjna.
Osiągnięcia:

Uczniowie uczestniczą w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

 • II i III miejsce w finale wojewódzkim Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”,
 • III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
  w lekkiej atletyce,
 • III w Międzynarodowy Wielomeczu Młodzików 
  w lekkiej atletyce,
 • II miejsce w grze pojedynczej i podwójnej młodzików w Mistrzostwach Dolnego Śląska 
  w badmintonie,
 • II miejsce w Mistrzostwach Polskiej Akademii JU JITSU,
 • I miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry  
  w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej chłopców,
 • II miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry w piłce nożnej dziewcząt,
 • III miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry  
  w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt.
 • III miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry 
  w sztafetowych biegach przełajowych chłopców.
 • III miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry 
  w piłce siatkowej dziewcząt.
 • I, II i III miejsce w Mistrzostwach Jeleniej Góry 
  w biegach przełajowych.
 • I miejsce w Mistrzostwach  Jeleniej Góry 
  w badmintonie,
 • III miejsce w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej w badmintonie,
 • I miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Ratujmy naszą Ziemię”,
 • III miejsce w Międzygimnazjalnej Olimpiadzie Języka Angielskiego,

 Uzyskaliśmy kwalifikacje do kolejnych etapów konkursów matematycznych:Koma, Sudoku.

 Uczestniczyliśmy również w konkursach:

 • German is easy, Englisch ist einfach,
 • Miedzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.Pomoc socjalna:
 1. Stypendia socjalne zgodnie z ustawą o pomocy socjalnej.
 2. Zasiłki szkolne przyznawane w kryzysowej sytuacji.
 3. Stypendia sportowe.
 4. Stypendium Fundacji J. Szmajdzińskiego.
 5. Wyprawki szkolne.
 6. Dofinansowanie do form wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji.
 7. Dożywianie dzieci.