Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) przedstawia się terminy postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego 5/7 oraz do Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze.

 

TERMINARZ NABORU DO BURS SZKOLNYCH

1

Potwierdzenie woli kontynuacji przez uczniów korzystających z bursy

do 20 kwietnia 2014 r.

2

Ogłoszenie przez Dyrektora bursy liczby wolnych miejsc w placówce

do 30 kwietnia 2014 r.

3

Składanie podań o przyjęcie do bursy

2 maja – 15 lipca 2014 r.

4

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do bursy

do 31 lipca 2014 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli korzystania z miejsca w bursie w następnym roku szkolnym

1 - 7 sierpnia 2014 r.

6

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do bursy

8 sierpnia 2014 r.

7

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego na wolne miejsca

od 9 sierpnia 2014 r.

8

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w drodze postępowania uzupełniającego na wolne miejsca

do 31 sierpnia 2014 r.

 

Zasady naboru określa "Regulamin naboru do burs szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra". Ponadto, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego 5/7 www.bursa1.jeleniagora.pl oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej 5 www.zspu.jgora.pl.