Artykuły

Uczniowie z Włoch i Niemiec w „Handlówce”

15 marca 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze gościł grupę uczniów z Włoch i Niemiec. Uczniowie zwiedzali szkołę w ramach projektu wymiany szkół.

Zagranicznych gości przywitała Pani dyrektor szkoły Danuta Pawłowicz. Następnie odbyła się krótka prezentacja multimedialna, która zawierała najważniejsze informacje o szkole oraz kierunkach nauczania jakie oferuje placówka. Goście obserwowali zajęcia praktyczne uczniów „Handlówki” na warsztatach gastronomicznych oraz fryzjerskich. Mieli również możliwość zobaczenia nowoczesnych pracowni językowych i informatycznych oraz salę barmańską.

Uczniowie z zagranicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Jeleniogórska szkoła zawodowa bardzo im się spodobała.  

Na pożegnanie Pani dyrektor Danuta Pawłowicz podsumowała całe spotkanie, zapraszając ponownie do swojej szkoły.

Spotkanie z uczniami z Włoch i Niemiec zorganizowane zostało w ramach nawiązania współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Görlitz. Centrum to współpracuje od wielu lat ze szkołą we Włoszech. Organizatorzy tego spotkania chcieli więc zapoznać gości z polskim kształceniem zawodowym oraz wymienić doświadczenia w nauczaniu tych przedmiotów.

"Integracja z różnych perspektyw”

KONFERENCJA INTEGRACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

W piątek 26 lutego 2016 w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze odbyła się Konferencja Integracyjna nad którą Honorowy patronat objął Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marcina Zawiły. W tym roku Konferencja zorganizowana została pod hasłem „Integracja z różnych perspektyw” a jej tematem przewodnim było omówienie kształcenia uczniów niepełnosprawnych z punktu widzenia nauczyciela, rodzica i samego ucznia jak również ze względu na różne systemy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym poczynając od wieloletnich doświadczeń klas integracyjnych po edukację włączającą. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 przedstawili wnioski z wyjazdów w ramach projektu Erasmus+ „Nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w krajach Europejskich”.

Wśród wielu znakomitych gości uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry, oraz dyrektorzy i pedagodzy jeleniogórskich placówek oświatowych jak również rodzice. Miasto reprezentowała Radna Rady Miasta Anna Ragiel. Głównym punktem konferencji był wykład prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz – Kierownika Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pracowni Badań nad Autyzmem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pani profesor z dużym uznaniem wypowiadała się na temat dobrego przystosowania polskiej szkoły i wprowadzanych zmian na potrzeby także i niepełnosprawnej młodzieży. Wspaniałą atrakcją spotkania był występ szkolnego zespołu muzycznego lubianej w mieście „Ósemki", który spotkał się z ogromnym aplauzem uczestników Konferencji. Na zakończenie zarówno dzieci jak i dorośli wzięli udział w specjalnych warsztatach i zajęciach pokazowych.

 

Studenci z Ukrainy w Handlówce [Zdjęcia]

23 lutego 2016 r. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze gościł grupę studentów i pracowników naukowych katedry rachunkowości i audytu Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Tarnopola- Ukraina.

Uczestników „Zimowej Szkoły - Ukraina” przywitała Pani dyrektor szkoły Danuta Pawłowicz. Studenci wzięli udział w warsztatach gastronomicznych oraz fryzjerskich. Na gastronomi mieli możliwość wykonania pysznych ciasteczek, natomiast na fryzjerstwie brali czynny udział w układaniu fryzur. Oba zajęcia wiązały się również z poznawaniem przez gości polskiego słownictwa zawodowego.

Wszystkim gościom z Ukrainy bardzo podobały się zajęcia w „Handlówce”. Zostali zaproszeni na mały poczęstunek oraz otrzymali słodkie podarunki.

Na pożegnanie Pani dyrektor Danuta Pawłowicz podsumowała całe spotkanie, zapraszając ponownie do swojej szkoły.

Czytaj więcej: Studenci z Ukrainy w Handlówce [Zdjęcia]

XIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego [Zdjęcia]

Dnia 18 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze im. Stanisława Staszica odbyła się XIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry i okolic. Uczestniczyło w nim  50 osób z 12 szkół. Laureatami tej edycji zostali:

1. Magdalena Szylbert  LO nr I im. S. Żeromskiego.

2. Iwona Pędziwiatr ZSE-T oraz Olga Wojdak LO nr I im. S. Żeromskiego.

3. Michał Sagadyn LO nr II im. C. K. Norwida.

Prace sprawdzała komisja złożona z nauczycieli polonistów z ZSLiZ nr 2 oraz opiekunów uczniów przybyłych na Dyktando. Konkurs zaszczycili swoją obecnością: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Pan Paweł Domagała oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty w Jeleniej Górze Pani Anna Ragiel. Tekst dyktanda opowiadał o uczniu, który przygotowywał się do tegorocznej XIII edycji Dyktanda. Chcąc osiągnąć dobre wyniki, uczył się zasad ortograficznych bardzo długo. W efekcie jego przygotowania sprawiły, że ortografia stała się dla niego nowym hobby. Nagrody i dyplomy tegorocznym Mistrzom Ortografii wręczyła Pani  Danuta Pawłowicz - Dyrektor ZSLiZ nr 2. Jednocześnie podziękowała za przybycie, gratulując sukcesu uczniom i ich opiekunom oraz zaprosiła na kolejną XIV edycję.

Czytaj więcej: XIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego [Zdjęcia]

"Integracja z różnych perspektyw”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Jeleniej Górze wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jeleniej Góry zapraszają na Konferencję Integracyjną pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Marcina Zawiły, która odbędzie się 26 lutego 2016 r., w siedzibie Szkoły przy ul. Paderewskiego 13

Ze względu na specyfikę placówki począwszy od 16 grudnia 2003 roku w szkole odbywają się Konferencje Integracyjne poświęcone problemom integracji. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy i pedagodzy jeleniogórskich szkół, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek  integracyjnych, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wykładowcy i studenci Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz najważniejsi goście, czyli nasi prelegenci zajmujący się integracją osób niepełnosprawnych oraz ich problemami: diagnozą, leczeniem, kształceniem, relacjami ze środowiskiem społecznym itd.

Czytaj więcej: "Integracja z różnych perspektyw”