Artykuły

Wizyta misjonarzy w Szkole Podstawowej nr 8

Dnia 21 października 2016 roku Szkołę Podstawową nr 8 w Jeleniej Górze swoja wizytą zaszczycili wyjątkowi goście z Kamerunu - państwo Mirelle i Tomasz Wolińscy. Państwo Wolińscy to misjonarze pracujący w środkowej Afryce, w Kamerunie nad Zatoką Gwinejską. Mirelle pochodzi z Kamerunu, tam się urodziła, wychowywała i kształciła pod bacznym okiem sióstr misyjnych, Karmelitanek Bosych, przybyłych z Nowego Sącza, następnie, jako młoda nauczycielka rozpoczęła pracę w szkole podstawowej.

Tomasz jako świecki misjonarz wyjechał z potrzeby serca do Kamerunu, aby pomóc przy budowie szkoły. Serca dwojga młodych misjonarzy połączyła wielka miłość i mimo przeciwności losu została zwieńczona małżeństwem.

W ramach wizyty rodzinnej przybyli do naszego kraju i rodzinnego miasta pana Tomasza i przyjęli zaproszenie naszej szkoły. Misjonarze zaprezentowali uczniom zdjęcia i filmy przedstawiające życie szkolne i pozaszkolne afrykańskich dzieci, opowiedzieli o swojej misji, działalności w szkole oraz swoim życiu. Prelekcja okazała się spotkaniem z prawdziwą kulturą Afryki i zachwyciła naszych małych podopiecznych.


Dziękujemy bardzo państwu Mirelle i Tomaszowi Wolińskim oraz pani Jolancie Płonce za zorganizowanie spotkania.