Artykuły

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY „OMNIBUSIK 2016"

Dnia 12.05.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze już po raz trzeci odbył się konkurs wiedzy klas trzecich.

W konkursie wzięło udział dziesięć szkół jeleniogórskich i szkoła z Barcinka.

Pytania były zróżnicowane. Dotyczyły m.in. przyrody, muzyki, wiadomości z edukacji polonistycznej i matematycznej oraz elementów wiedzy o Jeleniej Górze. Poziom szkół był wyrównany. Reprezentacje szkół to najlepsi z najlepszych.

Dziękujemy sponsorom: „Jeleniogórskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole”, które objęło honorowym patronatem konkurs i Stowarzyszeniu „Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8” za ufundowanie nagród dla każdego uczestnika konkursu oraz Kontenerowej Szkółce Leśnej w Kostrzycy za udostępnienie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Organizatorzy konkursu Jolanta Płonka, Grażyna Hewiak.